Growing Trees Network Foundation har indgået en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om etablering af nye statsskove
ved plantning af folkeskov på statsejede arealer til beskyttelse af vores rene drikkevand.

Folkeskov på statsejede arealer er statsskov, der tilplantes for midler som vi indsamler via donationer fra private, virksom-heder, organisationer og foreninger jævnfør gældende vedtægter.

Formålet med samarbejdsaftalen er, at gøre det muligt for virksomheder, organisationer, foreninger og private at bidrage til rejsning af nye bynære statsskove gennem donationer, som vi videreformidler til Naturstyrelsen. Derved sikres at der kan plantes mere skov og at der samtidig skabes en folkelig opbakning og ejerskab til statsskovene.

Aftale har åbnet mulighed for at du kan plante træer i Oksbæl Folkeskov på Als, Greve Folkeskov nær København, Himmerig skov nær Hinnerup, samt True Folkeskov nær Aarhus.


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation