Under dette menupunkt kan du læse om, og lade dig inspirerer af, hvordan forskellige virksomheder har valgt at indbygge træer i deres produkter og ydelser for på den måde at være med til at rejse nye Folkeskove til beskyttelse af det rene drikkevand i Danmark.
2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation