De første 3 Folkeskove i Danmark plantes her i foråret på jord opkøbt i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og de lokale kommuner og vandselskaber.

-  Jordopkøbet til skovrejsningsprojektet i Himmerig Folkeskov finansieres i fællesskab af Hinnerup Vandværk, Favrskov Kommune og Naturstyrelsen.
-  Træerne til Folkeskovene købes af virksomheder og doneres af privatpersoner.
-  Folkeskovene plantes over grundvandsressourcer som hjælp til nye rekreative perler samt til beskyttelse af de lokale borgeres rene drikkevand nu og i fremtiden. 

Tidspunkt for indvielse
Himmerig Folkeskov, indvies på Skovens dag i Danmark søndag d. 6. maj i tidsrummet kl. 14-16.
Her kan du komme og håndplante nogle af Folkeskovens træer og du vil også kunne møde virksomheder som har købt træer til Folkeskovene. Til den festlige indvielse starter vi ud med et par taler og en fælles-skov-sang. 

Husk
Praktisk fodtøj/gummistøvler og medbring gerne en spade til at plante med.

Donation af træer til skoven
Er muligt med kontanter eller via MobilePay: 21 800 804. 
Du kan også donere træer via www.folkeskoven.dk. Et træ koster 20 kroner og du opnår skattefradrag når du donerer træer til Folkeskoven/nye Folkeskove.

Dekorér din egen glas-vand-flaske
I skoven kan du udover træer, købe en glas-vand-flaske du kan tegne på med specielle tusser - en ”levende og legende” vandflaske bliver det mere dragende at drikke rent vandhane vand. 

En vandflaske pris kr. 50 (muligt at dekorere i vores vand-flaske-bod)
En vandflaske og 3 stk. donerede træer til folkeskoven: rabatpris kr. 100
En vandflaske og 8 stk. donerede træer til folkeskoven: rabatpris kr. 200

Parkering
Arrangementet i Himmerig Folkeskov afholdes ved Th. Nielsensvej 5, 8382 Hinnerup. 

Vi anbefaler: Parkering er muligt ved og på Th. Nielsensvej. Vi beder jer parkere lovligt og hensynsfuldt. Så lokale beboer og evt. redningskøretøjer kan køre uhindret. 
2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation