Pressemeddelelse 10. september 2018


Donerede træer hjælper med at beskytte vores drikkevand


Derfor opfordrer boghandlerkæden Arnold Busck i samarbejde med organisationen Growing Trees Network Foundation nu deres kunder til at donere træer til en pris á 20 kr. til nye Folkeskove. Beløbet går til at klargøre jord, indkøb og plantning af træerne, hegn, stier, p-plads, samt tre års renholdelse. Samarbejdet med Folkeskoven.dk, som skovrejsningsprojektet hedder, er en del af kædens NATURligvis-kampagne, som løber til 1. oktober.

Antallet af drikkevandsboringer, der må lukke eller sættes i alternativ drift, er eksploderet det seneste år, viser en status fra DANVA, interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, der på mindre end et år har fundet mindst 250 boringer, der indeholder større mængder pesticider end tilladt.

At plante træer i nye skove over vores drikkevandsmagasiner er et effektivt middel til at beskytte grundvandet. Som sidegevinst betyder de nye skove bedre grobund for plante- og dyreliv, flere rekreative områder, en større lagring af CO2 og derved en modvirkning af den globale opvarmning og medfølgende klimaforandringer.

Skovrejsning beskytter det danske grundvand

Ifølge Naturstyrelsens kortlægning af Danmarks vigtigste grundvandsområder fra 2016 er der et stort behov for at etablere mange flere skove til beskyttelse af det danske grundvand.

”Hos Arnold Busck synes vi, det er en vigtig samfundsmæssig opgave at have fokus på vores drikkevand. Det er et stigende problem i flere lande, at der ikke er nok rent drikkevand, og det vil vi gerne være med til at modvirke, inden det bliver et uoverskueligt problem i Danmark. Samtidig er træer og papir et vigtigt element i vores forretning, da vi lever af at sælge bøger og papirvarer, så det giver god mening at give igen på lige netop dette område” siger Helle Busck Fensvig, adm. direktør hos Arnold Busck.

Medstifter af og formand for Growing Trees Network Foundation, Lars Heiselberg Vang Jensen, er meget begejstret for samarbejdet, der vil bidrage til at sikre rent drikkevand og renere luft langt ud i fremtiden. Han håber, at Arnold Buscks tiltag vil blive taget godt imod af deres kunder, og inspirere andre virksomheder og foreninger til at igangsætte tilsvarende tiltag.

”I 1989 blev det besluttet, at det danske skovareal skulle fordobles, og det mål er slet ikke i sigte. Det vil tage yderligere 40-50 år med det nuværende finansieringstempo. Derfor er det så vigtigt for os at etablere samarbejder med virksomheder som Arnold Busck, så vi kan få langt flere danskere engageret i arbejdet med at plante træer over vores grundvandsmagasiner”, siger Lars Heiselberg Jensen.

Kommuner og Naturstyrelsen står for at planlægge og anlægge Folkeskovene, og de har også ansvaret for skovenes fremtidige drift og vedligehold, så det i henhold til loven skal forblive skov i fremtiden.

For yderligere oplysninger kontakt:

Communications & Business Development Manager Susann Krebs, tlf. 60 37 04 08 / e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Stifter af Growing Trees Network Foundation Lars Heiselberg Vang Jensen, tlf. 40 15 35 94 / e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medstifter af Growing Trees Network Foundation Kim Nielsen, tlf. 31 13 01 13 / e-mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Arnold Busck A/S
Arnold Busck A/S er Danmarks største og ældste kapitalkæde af boghandlere. Arnold Busck A/S åbnede sin første boghandel i 1896 i Pilestræde og flyttede få år efter til Købmagergade i København. Siden da er det blevet til i alt 31 Arnold Busck butikker fordelt på hovedstrøg og i butikscentre overalt i landet, specialbutikken i Torvehallerne med fokus på kogebøger, Arnold Busck Lab på Nørrebro samt web-butikken arnoldbusck.dk. Arnold Busck A/S havde en samlet omsætning på 346 mio. kr. i regnskabsåret 2016/2017, et nettoresultat 17 mio. kr., en egenkapital ultimo regnskabsåret på 44 mio. kr. samt et gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i samme periode på 224 personer.

Folkeskoven.dk v/Growing Trees Network Foundation S/I
Growing Trees Network Foundation er en velgørende, selvejende institution. Folkeskovene finansieres ved at privatpersoner, fonde, foreninger, virksomheder mfl. donerer træerne til de nye skove.
Folkeskovene tilplantes på arealer opkøbt af lokale kommuner, vandværker og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen og danske kommuner står for plantningen af de nye træer og Folkeskovenes kommende vedligeholdelse. I henhold til skovloven opnår de nye Folkeskove fredskovspligt. Pt. kan der doneres træer til fire nye Folkeskove, der plantes på statsjord af Naturstyrelsen; ved Greve, på Nordals, i Favrskov ved Aarhus og i True ved Aarhus.

I samråd med lokale borgere og foreninger planlægges eventuelle etableringer af shelters, bålpladser, søer, bænke, skovenes stiforløb mv.


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation