TRÆER OG DE 17 VERDENSMÅL

Vi tror på, at FNs 17 verdensmål er vigtige værktøjer til at sikre en bæredygtig fremtid for nuværende og fremtidige generationer. Selv arbejder vi primært med mål nr. 6, 13 og 15 (nedenfor), men skove har en direkte og indirekte positiv effekt på flere af de øvrige mål.

MÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet