Growing Trees Network Foundation om Bolivia

Du kan nu hjælpe med plantning af nye Klimaskove i Bolivia.

I Bolivia kan vi skaffe større arealer af udtjent landbrugsjord til langt under prisen for jord i DK. Klimaskovene i Bolivia giver os mulighed for at tilbyde vores samarbejdspartnere mere klimaeffekt og biodiversitet for pengene.

  • Virksomhederne donerer en hel skov/eller en del af Klimaskovene.
  • Privatpersoner donerer via shoppen et antal træer som plantes sammen med andre kunders donerede træer.

Jeres donerede træer skaber samtidig lokale jobs samt yder hjælp til truede dyrearter. Se pressemeddelelse her .

Hvordan plantes jeres donerede træer?

I Bolivia samarbejder vi med Bioplant Bolivia, en dansk-boliviansk virksomhed, der gennem samarbejder med lokale virksomheder og organisationer skaber langsigtede skovrejsningsløsninger, der er både økonomisk og klimamæssigt bæredygtige. Klimaskovene realiseres i balance med den lokale struktur, kultur og natur i det centrale Sydamerika. Træerne bliver i Klimaskovene blandede, på samme måde som de forekommer i naturen, da målet er at rejse skove som minder om oprindelige skove i området.

Se området i Google Maps her

Klimaskovene bidrager til sikring mod mudderskred og stenmasser

Skovene hjælper det globale klima, og er samtidig med til at sikre den bolivianske storby Cochabamba mod virkningen af de kraftigere regnskyl klimaforandringerne forårsager. Byen med 700.000 indbyggere ligger i bunden af en dal, omgivet af høje grønne bjergsider, der i århundreder har været træfrie. Store mængder af mudder og sten skylles i regnsæsonen ned i gaderne i byens forstæder. Samarbejdet med Bioplant Bolivia gør det muligt at plante de første små klimaskove i byens udkanter for at sikre byen mod virkningen af de kraftigere regnskyl og for at bidrage til det globale CO2 optag.

Om Klimaskovene

Klimaskovene ved Cochabamba er centralt beliggende i et naturområde, umiddelbart ved vej og storby, hvilket giver mulighed for løbende tilsyn. Den første lille skov på 2000 træer bliver placeret et meget synligt sted

 

med stort turistpotentiale, og kommer dermed også til at understøtte den lokale beskæftigelse. Skovrejsning på steder, hvor dette endnu er usædvanligt, og samtidigt på en meget synlig lokation med stort turistpotentiale, giver desuden et vigtigt fokus på arbejdet for klimaet.

I Bolivia er der mulighed for hurtigt at rulle områder tilbage mod mere biodiversitet og flere skove, da de tilgængelige arealer er større. Ændringerne – også de positive – sker hurtigere i tropiske områder med mere varme, mere sol og mere regn. Der er fx 800 forskellige hjemmehørende oprindelige træarter, herunder paranød og mere end 50 forskellige palmearter.

På sigt er det vores mål at kunne tilbyde vores Klimaskov og dyre-elskende kunder at hjælpe tilplantning af store trope- eller regnskove i Santa Cruz regionen i Bolivia. Når nye skove grænser op til oprindelig Trope-regnskov skov, kommer der hurtigt en indvandring af de oprindelige dyrearter som fx papegøjer, bæltedyr og dovendyr.