CASES - FÅ INSPIRATION TIL JERES CSR-INDSATSER

Her kan du se, hvordan andre virksomheder har valgt at støtte vores arbejde med at sikre grundvandet og reducere global opvarmning.

14.568 træer

10.015 træer

161.750 træer

1.081.425 træer

274.480 træer

13.713 træer

42.054 træer

273.861 træer

17.100 træer

12.500 træer

84.760 træer

33.137 træer

3.413 træer

23.410 træer

60.660 træer

41.812 træer

17.594 træer

59.026 træer

30.250 træer

3.891 træer

12.842 træer

4.700 træer

46.450 træer

PRODUKTER

Pris pr. træ inkl. moms: 18 kr. Donationen dækker:

  • Klargøring af jord
  • Indkøb af planter
  • Tilplantning (ca. 4.000 træer pr. hektar)
  • 2 års etableringspleje med garanti for, at træer der ikke overlever de 2 første leveår, erstattes af nye.

Efter anlæggelse pålægges Folkeskovene fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven. Kommunen / Naturstyrelsen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift. Når Folkeskovene indvies kan I og jeres kunder komme med ud og håndplante træer. Her kan du se, hvilke produkter vores donorer typisk bruger til at støtte kampen for en bæredygtig fremtid:

Plant ét træ pr. produkt I sælger

Dette er en klassisk løsning, som er nem at kommunikere til kunder.

Når der doneres pr. produkt eller omsætning, får kunderne samtidig en oplevelse af, at de med deres køb gør noget helt konkret for vores fælles fremtid.

Plant ét træ pr. medarbejder

Denne støttemulighed giver en nær oplevelse af at hvert træ i én af vores folkeskove er knyttet til en specifik medarbejder.

Tiltaget kunne understøttes yderligere ved at deltage i en Folkeskovsindvielse, hvor medarbejderne kommer ud og håndplanter træer. Se hvor her

Plant træer til CO2 reduktion

Denne støttemulighed er særligt velegnet til jer, der er bekymrede for den globale opvarmning og som ønsker at kompensere for den CO2 jeres aktiviteter udleder.

Typisk planter vores virksomheds-sponsorer 8-12 træer pr. udledt ton CO2. Vi stiller gerne vores CO2 beregner til rådighed.

Plant træer for at beskytte grundvandet

I Danmark er vi så privilegerede at vi kan tappe ufiltreret grundvand direkte fra vandhanen, men det rene vand er under hårdt pres fra bl.a. pesticider.

Denne støttemulighed signalerer, at I har kommende generationers adgang til rent drikkevand i tankerne.

 

Plant træer ifm. events

Via denne støttemulighed kan I aktivere og knytte forretningsforbindelser og kunder gennem forskellige events.

At stikke træer i mulden sammen giver en stærk følelse af samhørighed - med fokus på at gøre noget konkret for at sikre vores fælles fremtid.

Plant træer pr. kunde

Har I mange eller bare et voksende antal kunder, er her en oplagt mulighed for at knytte væksten i kundeporteføljen sammen med vækst af vores allesammens geniale CO2-støvsugere; træer.

Hvis I har få men loyale kunder, kan I også vælge at lade antallet af kunder oversættes til et fast, månedligt bidrag - 100 kunder = 1.800 kr../.mdr. (1 træ koster 18 kr.)