CASES - FÅ INSPIRATION TIL JERES CSR-INDSATSER

Her kan du se, hvordan andre virksomheder har valgt at støtte vores arbejde med at sikre grundvandet og reducere global opvarmning.

74.000 træer

17.500 træer

19.137 træer

17.286 træer

2.748 træer

3.635 træer

1.370 træer

23.410 træer

128.500 træer

26.603 træer

7.500 træer

12.000 træer

33.000 træer

10.000 træer

37.525 træer

1.081.425 træer

8.568 træer

122.085 træer

54.760 træer

5.552 træer

PRODUKTER

Pris pr. træ inkl. moms: 16 kr. Donationen dækker:

  • Klargøring af jord og tilplantning af skovområde (ca. 4.000 træer pr. hektar).
  • Eventuel hegning.
  • 2 års etableringspleje med garanti for, at træer der ikke overlever de 2 første leveår erstattes af nye.

Efter anlæggelse pålægges Folkeskovene fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven. Kommunen / Naturstyrelsen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift. Når Folkeskovene indvies kan I og jeres kunder komme med ud og håndplante træer. Her kan du se, hvilke produkter vores donorer typisk bruger til at støtte kampen for en bæredygtig fremtid:

Plant ét træ pr. produkt I sælger

Dette er en klassisk løsning, som er nem at kommunikere til sine kunder. Om der doneres pr. produkt eller omsætning, får kunderne samtidig en oplevelse af, at de med deres køb gør noget helt konkret for vores fælles fremtid.

Case-eksempler med virksomheds-sponsorer, der bruger denne løsning:
Tommerup Heilskov
Ausfahrt
Skovlyst Bryggeri

Plant ét træ pr. medarbejder

Denne støttemulighed giver en nær oplevelse af at hvert træ i én af vores folkeskove er knyttet til en specifik medarbejder.

Case-eksempler med virksomheds-sponsorer, der bruger denne løsning:
DHL
Shortlist.dk

Plant træer til CO2 reduktion

Denne støttemulighed er særligt velegnet til jer, der er bekymrede for den globale opvarmning og som ønsker at kompensere for den CO2 jeres aktiviteter udleder. Typisk planter vores virksomheds-sponsorer 8-12 træer pr. udledt ton CO2 (ingen præcis beregning eksisterer).

Case-eksempler med virksomheds-sponsorer, der bruger denne løsning:
Arcane Tinmen
Kipling Travel
Grøn Køreskole

Plant træer for at beskytte grundvandet

I Danmark er vi så privilegerede at vi kan tappe ufiltreret grundvand
direkte fra vandhanen, men det rene vand er under hårdt pres fra bl.a. pesticider. Denne støttemulighed signalerer, at I har kommende
generationers adgang til rent drikkevand i tankerne.

Case-eksempler med virksomheds-sponsorer, der bruger denne løsning:
Linak
Smyks

 

Plant træer ifm. events

Via denne støttemulighed kan I aktivere og knytte kunder og
forretningsforbindelser gennem forskellige events. At stikke træer i mulden sammen giver en stærk følelse af samhørighed - med fokus på at gøre noget positivt og konkret for at sikre vores allesammens fælles fremtid.

Pluskontor Arkitekterne
Arnold Busck
Refsvindinge Bryggeri

Plant træer pr. kunde

Har I mange, eller bare et voksende antal, kunder er her en oplagt mulighed for at knytte væksten i kundeporteføljen sammen vækst af vores allesammens geniale CO2-støvsugere; træer.

Hvis I har få, men loyale, kunder, kan I også vælge at lade antallet af kunder oversættes til et fast, månedligt bidrag - 100 kunder = 1.600 kr/mdr (1 træ koster 16 kr.)
Stinas.dk
Hvalpesjov