Corporate Volunteering

 

For virksomheder med ESG på agendaen, kan vi arrangere et planteevent som kan indgå i Corporate Volenteering. Her kan medarbejdere i samlet flok håndplante træer i Folkeskoven virksomheden donerer træer til.

Med en dag i det fri, hvor fælles grøn indsats er i fokus, kommer initiativet både klimaet, lokalsamfundet og virksomhedens medarbejdere til gode.

Folkeskove bidrager til:

  • Oplagring af CO2 og modvirkning af global opvarmning.
  • Sikring af rent drikkevand, når der plantes over grundvandsmagasiner.
  • Mere natur og øget biodiversitet.
  • Skabelse af nye rekreative områder.

Dermed imødekommer initiativet flere af FN’s 17 verdensmål, da ny skov har positiv effekt især på:

Mål 13: Klimaindsats
Begrænse klimaforandringer og deres konsekvenser.

Mål 6: Rent vand og sanitet
Sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Mål 15: Livet på land
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jord og tab af biodiversitet.

Hvordan

Vi arrangerer planteevent til Corporate Volenteering for virksomheder, som donerer min. XXX træer

Growing Trees Network forbereder eventet i samarbejde med skovfogeden ansvarlig for plantning af Folkeskoven, så der er antal træer der ønskes plantet, opmærkningsarbejde er udført, så det er tydeligt hvor træerne skal plantes mm.

Pris

For dækning af fagpersoners deltagelse til at arrangere eventet tilkommer en udgift. Prisen for hvert event beregnes ud fra antal deltagere og træer der ønskes plantet.

Min. pris pr. event er 12.000 kr. + moms

For nærmere information kontakt Growing Trees Network:

Direktør, Lars Heiselberg Vang Jensen:
Tlf. 40 15 35 94
lars@growingtrees.dk

CEO, Kim Nielsen:
Tlf: 31 13 01 03
kim@growingtrees.dk