"Danmark Planter Træer" i nye Folkeskove

Vi er meget stolte af at være officiel partner i det store indsamlingsshow Danmark Planter Træer på TV2 den 30/5-2019. NY DATO: 14. september 2019

VÆR MED

Alle danskere, foreninger, fonde og virksomheder kan blive en del af ’Danmark planter træer’ ved at give et bidrag.

For hver indsamlede 20 kr. plantes ét træ i nye Folkeskove i Danmark. Derudover går en del af midlerne til bevarelse af rydningstruet skov i Danmark og udlandet. Growing Trees Network Foundation står for at plante træer og etablere nye Folkeskove, mens Den Danske Naturfond og WWF Verdensnaturfonden opkøber og bevarer eksisterende skov.

Skove er det mest effektive redskab, vi har i dag, til at suge CO2 ud af atmosfæren. Skov er populært sagt jordens lunger, og ifølge FN’s Klimapanel er mere skov et vigtigt bidrag til at bekæmpe vores CO2-aftryk.

Nye Folkeskove er ikke bare godt for klimaet. Det giver samtidig renere drikkevand, flere levesteder til vores planter og dyreliv og ikke mindst nye områder til danskernes friluftsliv.

Værdierne bag koncept Folkeskov er, at alle kan bidrage, alle kan være med til at gøre en forskel og alle kan have en god oplevelse. Det handler om at vi sammen skaber mest mulig værdi for mennesker, dyr og natur.

En stor tak
Prisen på jorden udgør mellem 3/4 og 4/5 af den samlede anlægsudgift for en Folkeskov, så derfor skal der lyde en stor tak til kirker, vandværker, kommuner og Naturstyrelsen for at I stiller jord til rådighed for etablering af nye Folkeskove via Danmark planter træer.

STORT INDSAMLINGSSHOW PÅ TV2

Danmark planter træer er et samarbejde mellem TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening. Hensigten er at engagere danskerne til i fællesskab at gøre en forskel for klimaet ved at plante en masse træer i nye Folkeskove til gavn for mennesker, natur og dyr.

Det hele kulminerer på TV 2 Kristi Himmelfartsdag torsdag 30. maj i et stort indsamlingsshow.
TV2 har pga. folketingsvalget den 5. juni valgt at flytte indsamlingsshowet til lørdag den 14. september 2019.

Puk Elgaard og Mikkel Kryger er værter for et show med underholdning, gennemstillinger til hele landet og masser af sammenhold, når vi med hjælp fra danskerne forsøger at nå målet om at kunne plante én million træer.

Se kampagnesitet her: www.danmarkplantertræer.dk

Læs TV2's pressemeddelelse her