Donationsmuligheder for virksomheder

Virksomheder kobler typisk trædonation på deres ydelser ved at donere
x kr. eller x træer fx:

 • Pr kunde
 • Pr solgte produkt
 • Pr fragt
 • Pr medarbejder
 • Pr udstedt faktura
 • Pr kvartal
 • Pr udledt ton CO2
 • For CO2-reduktion af rejseaktivitet
 • For grundvandet
 • Et event
 • En højtid
 • Et jubilæum
 • Eller andet relevant for virksomheden - se eksempler her

Virksomheden vælger skoven de donerede træer skal plantes i, blandt de arealer vi har til rådighed.

For profilering af virksomhedens grønne tiltag, tilbyder vi:

 • Omtale på SOME
 • Citater til pressemeddelelse
 • Ved større donationer: en fælles pressemeddelelse via Ritzau

Skovindvielser:

Hvor det er muligt, afholdes Folkeskovsindvielser i samarbejde med vores partnere. Her kan fremmødte deltage i en hyggelig fejring af skoven, der typisk indledes med et par taler, en fælles skovsang og efterfølgende håndplantning af træer. Plantepinde kan dekoreres fx med navn eller en tegning, som sættes ved træerne deltagerne planter.

Ved Folkeskovsindvielser på offentlig jord, er alle velkommen til at deltage.

Donerer virksomheden træer til en hel skov på privat jord, kan en individuel indvielse afholdes, hvor virksomhedens ansatte, familier eller andre relevante for virksomheden deltager.

Løbende virksomhedsaftale:

Til opstart købes min. 100 træer, som giver adgang til:

 • Brug af vores logo
 • Et Folkeskovs Certifikat på donationen med firmaets logo
  Se eksempel på certifikat ud for hver skovtype her
 • Firmaet tilføjes vores partneroversigt på siden her

Fremadrettet kontakter vi jer kvartalsvist ang. fakturering af næste donation. Med den følger et opdateret Folkeskovscertifikat og opdatering af samlede antal træer på vores partneroversigt.

Ved enkelt-donation på min. 200 træer følger:

 • Adgang til brug af vores logo
 • Et Folkeskovs Certifikat på donationen med firmaets logo
  Se eksempel på certifikat ud for hver skovtype her
 • Firmaet tilføjes vores partneroversigt på siden her

Hvis der enkelt-doneres senere, følger et opdateret Folkeskovscertifikat samt opdatering af samlede antal træer på vores partneroversigt.

Ved enkelt-donation under 200 træer følger:

 • Et Folkeskovs Certifikat på donationen med firmaets logo
  Se eksempel på certifikat ud for hver skovtype her

Hvis der doneres flere træer senere, gives adgang til brug af vores logo og firmaet tilføjes vores partneroversigt under Enkeltstående donationer lidt nede på siden her, når den samlede donation runder 200 træer.

For mere information, kontakt:
Formand Lars Heiselberg Vang Jensen, tlf: 40 15 35 94  lars@growingtrees.dk
CEO Kim Nielsen, tlf: 31 13 01 03 kim@growingtrees.dk