Donationsmuligheder for virksomheder

Virksomheder kobler typisk trædonation på deres ydelser ved at donere
x kr. eller x træer fx:

 • Pr kunde
 • Pr solgte produkt
 • Pr fragt
 • Pr medarbejder
 • Pr udstedt faktura
 • Pr kvartal
 • Pr udledt ton CO2
 • For CO2-reduktion af rejseaktivitet
 • For grundvandet
 • Et event
 • En højtid
 • Et jubilæum

Eller andet afhængig af, hvad der er relevant for virksomheden.
Se eksempler her

Løbende virksomhedsaftale:

Til opstart købes min. 100 træer, som giver adgang til:

 • Vores logo til brug på hjemmeside, brochure mm. mod at støtteandelen (fx x antal træer doneres pr. enhed eller kvartal) fremgår, hvor logoet bruges.
 • Et Folkeskovs Certifikat på donationen med firmaets logo, som ligeledes kan tilføjes hjemmeside mm. så kunder, ansatte m.fl. kan se tiltaget og hvor mange træer der til dato er doneret. Se eksempel på certifikat ud for hver skovtype her
 • Firmaet tilføjes vores partneroversigt med link til firmaets egen hjemmeside her

Fremadrettet kontakter vi jer kvartalsvist ang. fakturering af næste donation – med den følger et opdateret Folkeskovscertifikat samt opdatering af samlede antal træer på vores partneroversigt.

Enkelt-donation på min. 200 træer:

Når det passer virksomheden, kontakter I os angående den ønskede donation. Ved donation af min. 200 træer følger:

 • Vores logo til brug på hjemmeside, brochure mm. mod at støtteandelen (fx x træer er doneret i julegave til medarbejdere julen 2022, i forb. med jubilæum el. andet) fremgår, hvor logoet bruges.
 • Et Folkeskovs Certifikat på donationen med firmaets logo, som ligeledes kan tilføjes hjemmeside mm. så kunder, ansatte m.fl. kan se tiltaget og hvor mange træer der er doneret. Se eksempel på certifikat ud for hver skovtype her
 • Firmaet tilføjes vores partneroversigt med link til firmaets egen hjemmeside under Enkeltstående donationer, lidt nede på siden her

Hvis der enkelt-doneres senere, følger et opdateret Folkeskovscertifikat samt opdatering af samlede antal træer på vores partneroversigt.

Enkelt-donation under 200 træer:

Når det passer virksomheden, kontakter I os angående den ønskede donation. Ved donation under 200 træer følger:

 • Et Folkeskovs Certifikat på donationen med firmaets logo, som kan tilføjes hjemmeside mm. så kunder, ansatte m.fl. kan se tiltaget og hvor mange træer der er doneret. Se eksempel på certifikat ud for hver skovtype her

Hvis der doneres flere træer senere, gives adgang til vores logo og partneroversigt under Enkeltstående donationer lidt nede på siden her, når den samlede donation runder 200 træer.


For mere information, kontakt:
Formand Lars Heiselberg Vang Jensen, tlf: 40 15 35 94  lars@growingtrees.dk
CEO Kim Nielsen, tlf: 31 13 01 03 kim@growingtrees.dk