Growing Trees Network Foundation om Ecuador

Du kan nu hjælpe med plantning af hurtigt voksende Balsatræer med stor Co2 effekt i Amazonas regnskov i Ecuador.


2000 plantede Balsatræer på 1 hektar jord optager ca. 30 tons CO2 om året.

4000 plantede træer i en dansk skov optager ca. 10 tons Co2 om året de første år.

Baggrund

Corona-pandemien i Ecuador og Amazonas har ramt den indfødte
befolkning hårdt. Ud over de helbredmæssige konsekvenser, er
de skrøbelige markeder, som indianerne er en del af, brudt
sammen under pandemien. Turismeerhvervet, som hidtil har
spillet en vigtig rolle for mange landsbyer i Amazonas, er lagt ned,
og afsætningen af traditionelle varer er stærkt reduceret.

De begrænsede økonomiske muligheder stiller den indfødte
befolkning i en desperat situation for at skaffe midler til sundhed,
uddannelse og basale fødevarer, alt imens illegale firmaer søger
at friste indianerne til at sælge deres tømmer eller stjæle det.

Nedenfor ses vores projektansvarlige Søren Hoff Brøndum stå
ved
et balsatræ 6 - 7 måneder gammelt.

Projektets formål

Projekt Wawazonia har til formål at generere indtægter i de indianske samfund gennem investering i bæredygtig produktion af balsatræ (wawa på indiansk). Etablering og pleje af de nye balsaskove giver arbejde i de indianske samfund og gør indianerne i stand til at modstå presset fra illegal tømmerhugst. Med balsaskovene kan det efterspurgte træ produceres på et mindre areal, og behovet for at fælde det i den oprindelige skov fjernes, hvilket kommer den oprindelige urørt regnskov til gode.

Med projektet etableres der også en indiansk klimafond, der skal iværksætte flere andre bæredygtige aktiviteter i landsbyerne, som turisme, kunsthåndværk, fiskeopdræt o.l..

Se video af transport af Balsatræerne her
Se video af plantning af Balsatræerne her
Se området i Google Maps her

Forventede resultater

  • Etablering af 25 hektar/ 50.000 planter (balsaskov) i 3 forskellige Shuarindianske landsbyer.
  • Skabe arbejdspladser i forbindelse med produktion af planter,
    etableringen og drift af plantagerne.
  • Levere bæredygtigt træ til den grønne omstilling (balsatræ bruges i vindmølleindustrien) senest 4 år efter etableringen og opbygge viden omkring bæredygtig skovforvaltning.
  • Reducere udledning af CO2. 1 hektar balsaskov fortrænger 30 tons pr hektar pr år, som kan akkrediteres firmaer.
  • Der oprettes en indiansk klimafond. Der tilgår fonden 1 kr. per træ, der plantes, samt 5 procent af overskuddet fra salget af balsatræ. Fonden støtter også bæredygtige aktiviteter i landsbyerne som økoturisme, kvindegrupper, kunsthåndværk og udvikling og salg af traditionel medicin m.m.

Fakta om Balsa

Balsatræet hedder wawa på shuar og vokser naturligt i regnskoven i Ecuador. På spansk betyder balsa tømmerflåde, da det er let og flyder godt. Balsatræ anvendes på grund af dets lethed og styrke til mange ting: Vindmøller (blade), fly, skibe, biler, blyanter, modelfly og fiskeartikler m.m..

Latinsk navn:   Ochroma pyramidale
Vægtfylde:        150 kg/m3
Højde:               20-30 meter efter 4 år
Diameter:         25-35 cm efter 4 år
Mængde:          150-200 m3 per hektar

Se den spændende projektbrochure her: Dansk version  /  English version