Albright Life Sciences A/S donerer 1 træ for hver kunde -og kandidatevaluering, der scorer 9 og derover på en 10 punkt skala.

Træer doneret ialt: 136 træer.

Hos os er høj kunde- og kandidattilfredshed afgørende for vores succes - så enkelt er det – og vi ligger konsistent over 9 i vore evalueringer. Albright Life Sciences A/S er en AAA-rated Headhunter I Executive Search virksomhed. Vi arbejder med rekruttering af ledere til medicinalindustrien – herunder Pharma I Medtech I Biotech I Food & Ingredients I Deep Tech. Vi er medlem af AESC (Association of Executive Search & Leadership Consultants) og løser opgaver i alle Life Science hubs i verden.

Vi har valgt at støtte ”Growing Trees Network Foundation” da skove er det mest effektive redskab, vi har i dag, til at suge CO2 ud af atmosfæren, og fordi det falder i tråd med vores CSR strategi om at forbedre sociale og klima/miljømæssige forhold. Derudover ser vi også en vigtig sammenhæng mellem ”Growing Trees” projektet og vores ambition om at bidrage til en ”Bæredygtig Bundlinje” og ”FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling”

Henrik Brabrand, CEO

www.albrightglobal.com

ANDRE CASES

2.611 trees

Read more

2.238 trees

Read more

5.400 trees

Read more

7.500 trees

Read more

82.972 trees

Read more

1.200 trees

Read more