Growing Trees Network Foundation om Mad-Folkeskove, Ghana 2019 - 2021

 

Hvordan?

 • Virksomheder donerede en hel skov/eller en del af skoven med frugt- herbal- og nøddetræer.
 • Privatpersoner donerede via webshoppen et antal træer som blev plantet sammen med andre kunders donerede træer.

Growing Trees Network Foundations tiltag i Ghana
I Ghana hos økonomisk fattige landsbyer tilbød vi vores kunder at hjælpe med donation af mindre madskove via frugt- , herbal- og nøddetræer, der blev plantet ved de lokale landsbyer.

I 2019 gennemførte vi pilotprojekter i byerne Zorobogu, Alhassan Kura, Kupal Gbeni, Kurawura Kura og Nyogbeni som fik plantet hver deres Mad-Folkeskov. Til og med 2021 fulgte flere skove i Ghana.

Hvorfor Mad-Folkeskove i Ghana?
Klimaudfordringerne vores verden har, kalder på at få plantet en masse masse nye skove jorden rundt, som kan hjælpe til at opsuge CO2 fra atmosfæren. Vi ser tiltagende ørkendannelse mange steder, og befolkningsgrupper/folkeslag kan blive drevet på flugt pga. tørke og mangel på mad.

FN’s 17 Verdensmål: Her hjælper donerede frugt, herbal og nøddetræer plantet i lokale landsbyer i Afrika med at optage CO2 samt bremse den tiltagende ørkendannelse. Når donerede træer har groet i 2-3 år vil de lokalt henover året levere store mængder frugt, nødder og herbal ingredienser, som de lokale landsby beboere vil have fordel af.

I det nordlige Ghana forlader cirka 60% af de unge mennesker deres landsby og drager mod storbyen, når deres skolegang slutter, fordi mange af dem ikke kan se en fremtid i deres landsby. Her kan jeres donerede træer hjælpe.

Sådan blev træerne plantet
I Ghana ansatte Growing Trees Network Foundation Christopher, den lokale skovrejsningsansvarlige. Han styrede tilplantninger med sine faste hjælpere, så træerne blev plantet bedst muligt og beskyttet. Desuden gav han løbende de lokale landsbybeboere sparring og fører tilsyn med skovrejsningen.

I den enkelte landsby, hvor træerne blev plantet, har landsbyens høvding og beboere forinden sagt ja til en række vilkår:

 • De hjælper med at klargøre og plante deres nye skov
 • De driver træerne økologisk
 • De står selv for at renholde rundt om træerne og passe træerne bedst muligt.
 • Landsbyen høster selv og beholder høstudbyttet, som deles mellem landsbyens borgere.

I 2019 plantede vi i samarbejde med Tommerup Heilskov kistefabrik og møbelvirksomheden HolmrisB8 de første 5 mad-Folkeskove som pilotprojekter. Læs herunder deres fortælling om projekterne:

Se video af plantede træer her

HolmrisB8

I HOLMRIS B8 skaber vi rum til mennesker. Og ikke mindst med bæredygtige handlinger og initiativer, som kan glæde både miljø og mennesker på både kort og lang sigt.

I Ghana har HolmrisB8 igangsat, at der nu står plantet 8080 stk frugt-, herbal-, og nøddetræer. En gave, der glæder langt ind i fremtiden hos de landsbyer, som med skovene har fået jobs, mulige indtægter og mad på bordet.

I år sørger HOLMRIS B8 for, at juleglæden varer langt ind i fremtiden hos fire landsbyer i Kura området i Ghana: Alhassan Kura, Kupal Gbeni, Kurawura Kura og Nyogbeni. Disse har netop har fået plantet ”madskove” på hver 2020 træer, ved at HOLMRIS B8 i Danmark giver træerne som en bæredygtig julegave til deres kunder.

CSR-direktør hos HOLMRIS B8, Steffen Max Høgh, forklarer hvorfor:

”For HOLMRIS B8 hænger julegaven godt sammen med resten af vores forretningsstrategi. I produktionen er vores største materialeforbrug træ, og vi arbejder målrettet med, hvordan vi kan balancere forbruget, så vi

påvirker klimaet mindst muligt. Træplantning har derfor især et klimaformål, dernæst vil træerne, nu de er plantet i fattige landsbyområder, også skabe en mere bæredygtig udvikling i området.”

Ved at plante træer i Ghana glæder vi både lokalbefolkningen og miljøet.

Lokalbefolkningen

 • Kan spise høsten fra frugt- og nøddetræerne
 • Skabe indtægter ved at sælge overskydende produkter
 • Får glæde af de nye jobs, skovplantningen skaber i lokalmiljøet

Miljø

 • Træer optager CO2 fra luften og binder det i træet
 • Træer er gode for insekter, fugle og andet dyreliv

Vi glæder os over at kunne give en gave, der rækker langt ind i fremtiden og er til gavn for både miljø og mennesker.

Fynske ligkister giver liv i Ghana

En helt ny skov i landsbyen Zorobogu i det nordlige Ghana er finansieret af virksomheden Tommerup Heilskov i Glamsbjerg.

- For hver kiste, vi producerer, planter vi et træ!

Så enkelt er det ifølge direktør Ulrich Hein Boe Nielsen fra Tommerup Heilskov. Firmaet er Totalleverandør til Bedemænd og Danmarks største producent af ligkister, så der er blevet plantet en del træer siden samarbejdsstarten. Foreløbigt er det blevet til 82.972 i Danmark, og nu også 8.888 træer i et pilotprojekt i Ghana.

Virksomhedens salgsdirektør, Flemming Petry, var i  juli 2019 med i Ghana for at  indvie samt fejre den nye Folkeskov i Zorobogu sammen med Growing Trees Network Global, som udfører den praktiske del af arbejdet.

Folkeskoven i Zorobogu blev den første Folkeskov uden for Danmark. Men der er plads til mange flere.

Flemming Petry var rejst med for at besigtige den nye skov og plante de allersidste træer. Hvilket også gav anledning til at give flere interviews til lokale, ghanesiske medier.

Træer i Ghana frem for Danmark
Men hvorfor ikke bare plante endnu flere træer i Danmark?

 ”Ved at plante frugt- og nøddetræer i Ghana, hjælper vi de lokale økonomisk fattige landsbybeboere, så de kan plukke mad fra træerne. Samtidig kan træerne kan være med til at standse tiltagende ørkendannelse. Træerne kan støvsuge CO2 fra atmosfæren som er vigtigt, men giver også lokalbefolkningen livsvigtig hjælp. I Zorobogu drikker de pt. vand af en sø med beskidt vand. Når søen i den tørre sæson tørrer ud i fremtiden, vil de kunne sælge noget af deres frugt til køb af rent drikkevand" udtaler Flemming Petry.

"Vi besøgte i foråret flere landsbyer og spurgte de lokale, hvilke træer de helst ville have plantet i en fremtidig lokal skov, og de svarede bla.: "mangotræer, cashew, appelsin og citron" kan Lars Heiselberg Vang Jensen, Formand for Growing Trees Network Global berette.

Og det har de fået takket være den flotte donation af træer fra Tommerup Heilskov kistefabrik, sammen med mahognitræer og flere andre eksotiske sorter. Den nye skov er placeret ved landsbyen Zorobogu nær storbyen Tamale i det nordlige Ghana.

Alle kan gøre en forskel
I Glamsbjerg er direktør Ulrich Hein Boe Nielsen glad for, at træerne i Ghana udover at hjælpe CO2-regnskabet, også hjælper de lokale landsbybeboeres livsvilkår.