Tilskud til Folkeskov plantet på offentlig jord

 

Folkeskove plantet på offentlig jord i Danmark sker i samarbejde med Naturstyrelsen, danske kommuner og kirker på jord de stiller til rådighed og til hvem CO2 optaget tilkommer. Folkeskovene plantes så vidt muligt over vigtige vandmagasiner for bevarelse af rent drikkevand.

Efter anlæggelse pålægges Folkeskovene fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven. Kommunen / Naturstyrelsen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift.

Skulle det ske, af hensyn til udviklingen af Danmarks Infrastruktur, at et areal Folkeskov fældes, er kommuner og stat forpligtet til at plante erstatningsskov andetsteds.

Tilskud:
Pris pr. træ: kr. 18,00 inkl. moms.
Kommunens / Naturstyrelsens andel: kr. 14,40 inkl. moms.

Donerede træer indbetales på bankkonto i Middelfart Sparekasse.

Tilskuddet fra Growing Trees Network, finansierer via donationerne:

  • Klargøring af jord
  • Indkøb af planter
  • Tilplantning (ca. 4.000 træer pr. hektar)
  • 2 års etableringspleje med garanti for, at træer der ikke overlever de 2 første leveår, erstattes af nye.

Indvielse af Folkeskove:
Hvor det er muligt arrangeres en Folkeskovsindvielse, når en Folkeskov rejses, hvor alle er velkommen til at komme med ud og håndplante træer. Kontakt os for nærmere oplysninger.

Info om Folkeskovsindvielser opdateres løbende på siden her

Se Folkeskovscertifikat trædonorer får på deres donationer her

Se video af et plante event her