Partnere

Her kan du se, hvordan andre virksomheder har valgt at støtte vores arbejde med at sikre grundvandet og reducere global opvarmning.

20.000 træer

3.868 træer

468 træer

10.015 træer

1.070 træer

483 træer

60.660 træer

815 træer

13.713 træer

17.100 træer

18.842 træer

218 træer

22.632 træer

Donerer 1 træ pr. MuteBox

23.410 træer

273.861 træer

33.137 træer

42.054 træer

367.625 træer

30.250 træer

6.850 træer

1.690 træer

53.645 træer

75.758 træer

22.500 træer

84.760 træer

46.450 træer

3.413 træer

2.760 træer

1.023 træer

1.089 træer

4.171 træer

20.768 træer

1.384 træer

14.847 træer

5.541 træer

182.352 træer

CO-CREATION PARTNERE

Disse skønne partnere hjælper os ved at stille deres kompetencer og ressourcer til rådighed. De deler vores fælles mission:
Beskyt grundvandet og bekæmp global opvarmning.

SKOVREJSNINGSPARTNERE

Disse partnere gør det muligt at etablere og vedligeholde nye Folkeskove til beskyttelse af vigtige grundvandsressourcer, reduktion af CO2, skabelse af nye rekreative områder, samt øge biodiversiteten.

TESTIMONIALS

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening.

”Skovrejsning har en dokumenteret positiv effekt på kvaliteten af grundvandet. Growing Trees Network er i sit arbejde med til at bevidstgøre om behovet for beskyttelse af vores drikkevand og samtidig engagere befolkningen i indsatsen. Det arbejde afføder respekt og anerkendelse,"

siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, vandsektorens brancheorganisation.

 

DN, Danmarks Naturfredningsforening.

"Skove kan det hele. De er levesteder for dyr, fugle og planter. Samtidig giver træerne os tømmer, naturoplevelser og de dæmmer op for klimaforandringer. Og så er den usprøjtede skov med til at sikre en af de mest dyrebare ressource, vi har - nemlig vores rene vand. Så vi er glade for hvert eneste træ, der plantes og opfordrer til at sætte yderligere fart på skovrejsningen,"

Ella Maria Bisschop-Larsen, tidl. præsident i Danmarks Naturfredningsforening.