VIRKSOMHEDS-SPONSORER

Her kan du se, hvordan andre virksomheder har valgt at støtte vores arbejde med at sikre grundvandet og reducere global opvarmning.

100 træer

Læs mere

100 træer

Læs mere

50 træer

Læs mere

50 træer

Læs mere

493 træer

Læs mere

251 træer

Læs mere

250 træer

Læs mere

100 træer

Læs mere

68.672 træer

Læs mere

5.400 træer

Læs mere

2.238 træer

Læs mere

2.340 træer

Læs mere

1.200 træer

Læs mere

50 træer

Læs mere

Træer på vej

Læs mere

700 træer

Læs mere

500 træer

Læs mere

689 træer

Læs mere

300 træer

Læs mere

571 træer

Læs mere

CO-CREATION PARTNERE

Disse skønne partnere hjælper os ved at stille deres kompetencer og ressourcer til rådighed. De deler vores fælles mission: Beskyt grundvandet og bekæmp global opvarmning.

SAMARBEJDSPARTNERE

Disse samarbejdspartnere gør det muligt at etablere og vedligeholde nye Folkeskove over vigtige grundvandsressourcer.

TESTIMONIALS

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening.

”Skovrejsning har en dokumenteret positiv effekt på kvaliteten af grundvandet. Growing Trees Network er i sit arbejde med til at bevidstgøre om behovet for beskyttelse af vores drikkevand og samtidig engagere befolkningen i indsatsen. Det arbejde afføder respekt og anerkendelse,"

siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, vandsektorens brancheorganisation.

 

DN, Danmarks Naturfredningsforening.

"Skove kan det hele. De er levesteder for dyr, fugle og planter. Samtidig giver træerne os tømmer, naturoplevelser og de dæmmer op for klimaforandringer. Og så er den usprøjtede skov med til at sikre en af de mest dyrebare ressource, vi har - nemlig vores rene vand. Så vi er glade for hvert eneste træ, der plantes og opfordrer til at sætte yderligere fart på skovrejsningen,"

siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.