Partnere

Her kan du se, hvordan andre virksomheder har valgt at støtte vores arbejde med at sikre grundvandet og reducere global opvarmning.

7.500 træer

12.842 træer

218 træer

5.552 træer

700 træer

23.410 træer

74.000 træer

19.137 træer

37.525 træer

128.500 træer

12.000 træer

2.748 træer

17.500 træer

1.542 træer

17.286 træer

26.603 træer

10.000 træer

54.760 træer

33.000 træer

1.370 træer

516 træer

2.760 træer

755 træer

1.089 træer

3.635 træer

8.568 træer

1.384 træer

7.953 træer

5.541 træer

122.085 træer

CO-CREATION PARTNERE

Disse skønne partnere hjælper os ved at stille deres kompetencer og ressourcer til rådighed. De deler vores fælles mission: Beskyt grundvandet og bekæmp global opvarmning.

SKOVREJSNINGSPARTNERE

Disse partnere gør det muligt at etablere og vedligeholde nye Folkeskove til beskyttelse af vigtige grundvandsressourcer, reduktion af CO2, skabelse af nye rekreative områder, samt øge biodiversiteten.

TESTIMONIALS

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening.

”Skovrejsning har en dokumenteret positiv effekt på kvaliteten af grundvandet. Growing Trees Network er i sit arbejde med til at bevidstgøre om behovet for beskyttelse af vores drikkevand og samtidig engagere befolkningen i indsatsen. Det arbejde afføder respekt og anerkendelse,"

siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, vandsektorens brancheorganisation.

 

DN, Danmarks Naturfredningsforening.

"Skove kan det hele. De er levesteder for dyr, fugle og planter. Samtidig giver træerne os tømmer, naturoplevelser og de dæmmer op for klimaforandringer. Og så er den usprøjtede skov med til at sikre en af de mest dyrebare ressource, vi har - nemlig vores rene vand. Så vi er glade for hvert eneste træ, der plantes og opfordrer til at sætte yderligere fart på skovrejsningen,"

Ella Maria Bisschop-Larsen, tidl. præsident i Danmarks Naturfredningsforening.