Plant en hel skov

 

Skove på offentlige eller private lodsejeres jorde

I kan som virksomhed donere alle træerne til en skov, på jord vi har til rådighed via vores samarbejdspartnere. Der plantes ca. 4.000 træer pr. hektar. Arealerne er fra 1,5 hektar og op efter.


Skove, hvor træernes CO2 optag tilkommer lodsejerne:
Folkeskov på offentlig jord
Folke- og Biodiversitetsskov på privat jord

Pris pr. træ: 15,20 kr. + moms

Se eksempel på Folkeskovscertifikat her


Skove, hvor træernes CO2 optag tilkommer virksomheden:
Produkter er under opdatering - læs mere her

Opkøb af jord til plantning af en hel skov

Ønsker I som virksomhed at opkøbe jord til plantning af en hel skov, forbinder vi jer til vores netværk af landsdækkende professionelle partnere forvaltet af Naturplant:

  • I kontakter os med jeres ønske om skov og lokation.
  • Vi involverer Naturplant, som kontakter jer for info og rådgivning om processen fremadrettet.
  • Naturplant kontakter mæglere for jord til salg i de områder i landet, I ønsker at opkøbe jord. Samtidig udarbejdes prisoverslag på etablering af skoven.
  • Når arealet er købt, planlægges skovens indhold ud fra størrelse, beliggenhed, jordtype mm. i overensstemmelse med jeres ønske om skovtype.

Synliggørelse af tiltag

Når skovrejsningsprojektet er en realitet, tilbyder vi at markedsføre jeres grønne tiltag via vores platforme; fælles pressemeddelelse via Ritzau, case på vores hjemmeside og omtale på SoMe.

Kontakt os for jeres ønske om plantning af en hel skov:

Lars Heiselberg Vang Jensen, Direktør:
Tlf. 40 15 35 94 - lars@growingtrees.dk

Kim Nielsen, CEO:
Tlf. 31 13 01 03 - kim@growingtrees.dk