Privat lodsejer

Alle skove plantet på privat jord rejses i samarbejde med Naturplant og får fredsskovstatus

 

Folkeskov og Biodiversitetsskov

Tilskud: 46.080 kr. + moms pr. ha

Klimaskov

Tilskud: 61.440 kr. + moms pr. ha

Hvorfor mere skov?

Kampen mod global opvarmning
Skove har en vigtig regulerende effekt i forhold til atmosfærens indhold af CO2. En del af den menneskeskabte klimaforandring skyldes, at store skovområder verden over er forsvundet. Træerne binder CO2 fra luften og lagrer den i veddet, som først igen bliver frigivet, når træer afbrændes eller nedbrydes. Ved at plante nye skove lagres en langt større del af atmosfærens CO2, hvorved den globale opvarmning modvirkes.

Se WWF video med David Attenborough om genetablering af skove her

Rent drikkevand
I Danmark kan vi sende urenset grundvand som drikkevand til forbrugerne. Det er en ressource, vi skal værne om! Hvert år lukkes adskillige drikkevandsboringer, fordi vandet har for høje koncentrationer af pesticider. Når konventionel landbrugsarealer overgår til skov, stoppes tilførslen af pesticider og næringsstoffer, der kan sive ned og forurene grundvandet.

 

Plante- og dyreliv
Over halvdelen af danske plante- og dyrearter er knyttet til skoven, hvilket inkluderer mange truede dyrearter. Skove med forskellige træarter og med både unge, gamle og døde træer giver grobund for størst mulig variation i plante- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet.

Rekreation og sundhed
Skovene er danskernes foretrukne friluftssted. I skovens dybe, stille ro fornemmer vi årstidernes gang og kommer tæt på dyrelivet og planterne. Her kan vi bruge sanserne, hygge os og slappe af eller være aktive med familie og venner. Helt gratis og uden at booke plads i forvejen.

Værdierne bag Folkeskovene
Alle kan bidrage, alle kan være med til at gøre en forskel og alle kan have en god oplevelse. Det handler om, at vi løfter i flok og sammen skaber mest mulig værdi for mennesker, dyr og natur.