Skove med CO2 ejerskab i Danmark

- Produkter er under opdatering -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er pt. i færd med at gennemgå vores klimaskovsprodukt og biodiversitetsskov med CO2 ejerskab-produkt så det fuldt ud lever op til de krav, der lige nu er ved at tage form i Danmark og internationalt. Forskellige instanser og organisationer er allerede kommet med deres bud og lige nu arbejder EU også på en fælles europæisk standard der forventes klar 2025-2026.

Der er flere aspekter under evaluering, men følgende er der i løbet af den seneste tid opnået rimelig konsensus omkring:

  • Hvis man skal kunne anvende CO2 optag fra skovrejsning til reduktion i Scope 1 og 2, så skal man eje den jord skoven er plantet på, hvilket vi kan hjælpe med.
    - Ejer man ikke jorden, er der kun tale om et bidrag, og dette kan således angives i virksomhedens frivillige regnskab
  • Træernes CO2 optag beregnes ud fra et lagerprincip, og ikke træernes løbende CO2 optag som man hidtil har anvendt mange steder
    - Dette gør beregninger MEGET mere komplekse, da rigtig mange faktorer skal indregnes, men det betyder umiddelbart at lagerbeholdning – altså den mængde CO2 der står tilbage på et areal efter 100 år – er væsentligt lavere end det løbende gennemsnitlige optag.

Vi har hidtil arbejdet på den måde, at man som virksomhed fik CO2 ejerskabet, når man købte træerne ved at give en højere pris pr. træ. Denne højere pris pr. træ har så medført, at lodsejeren har fået et højere tilskud pr. ha mod at afgive retten til CO2’en og samtidig har vi baseret CO2 beregningerne på træernes løbende CO2 optag med afsæt i bonitet og træartsvalg for det konkrete projekt ud fra anerkendte rapporter fra Københavns Universitet.

Lige nu er vi ved at gennemgå hele vores setup omkring klimaskov og biodiversitetsskov med CO2 ejerskab med input fra forskellige eksperter, så produkterne på bedste vis lever op til de kommende standarder. Dette arbejde forventes færdiggjort primo 2024.

Allerede donerede træer til klimaskov og biodiversitetsskov med CO2 ejerskab kan selvfølgelig stadig angives i virksomhedens frivillige regnskab som et klimabidrag.

For mere information kontakt: Lars Heiselberg på tlf: 40 15 35 94 eller Kim Nielsen på tlf: 31 13 01 03