Skovprojekter i Danmark og udland

Alle skove plantet i Danmark får fredsskovstatus

 

Folkeskov - offentlig jord

Plantes i samarbejde med kirker,
Naturstyrelsen og kommuner.
Pris pr. træ: 15,20 + moms

Folke- og Biodiversitetsskov

Plantes på private lodsejeres jorde
i samarbejde med Naturplant.
Pris pr. træ: 15,20 + moms

Skove med CO2 ejerskab i DK

Plantes på private lodsejeres jorde
i samarbejde med Naturplant.

Plant en hel skov

Plantes på private lodsejeres jorde
i samarbejde med Naturplant.
Pris pr. træ: 15,20 + moms

 

Skovprojekter i udlandet er udover klimaeffekten også til gavn for lokalbefolkningens levevilkår

 

Amazonas m/u CO2 ejerskab

Plantes i samarbejde m. Fundecoipa
og Søren H. Brøndum, SHBnature.
Pris pr. træ m. CO2: 24 kr. momsfrit
Pris pr. træ u. CO2: 16 kr. momsfrit

Baru træer i Bolivia

Plantes i samarbejde m. New Basics
- en Dansk-Boliviansk organisation.
Pris pr. træ: 16 kr. momsfrit

Agroforestry i Kenya

Projekterne etableres i samarbejde
med Seniorer uden Grænser (SuG).
Pris pr. træ: 16 kr. momsfrit

Træprojekter i Uganda

Projekterne etableres i samarbejde
med Seniorer uden Grænser (SuG).
Pris pr. træ: 16 kr. momsfrit

Tidligere udførte skovrejsningsprojekter i udlandet:

Mad-Folkeskove i Ghana, 2019 - 2021

Skovrejsning i Bolivia, 2021 - 2022

Hvorfor mere skov?

Kampen mod global opvarmning
Skove har en vigtig regulerende effekt i forhold til atmosfærens indhold af CO2. En del af den menneskeskabte klimaforandring skyldes, at store skovområder verden over er forsvundet. Træerne binder CO2 fra luften og lagrer den i veddet og den bliver først frigivet igen, når træer afbrændes eller nedbrydes. Ved at plante nye skove lagres en langt større del af atmosfærens CO2, hvorved den globale opvarmning modvirkes.

Se WWF video med David Attenborough om genetablering af skove her

Rent drikkevand
I Danmark kan vi sende urenset grundvand som drikkevand til forbrugerne. Det er en ressource, vi skal værne om! Hvert år lukkes adskillige drikkevandsboringer, fordi vandet har for høje koncentrationer af pesticider. Når konventionelle landbrugsarealer overgår til skov, stoppes tilførslen af pesticider og næringsstoffer, der kan sive ned og forurene grundvandet.

Plante- og dyreliv
Over halvdelen af danske plante- og dyrearter er knyttet til skoven, hvilket inkluderer mange truede dyrearter. Skove med forskellige træarter og med både unge, gamle og døde træer giver grobund for størst mulig variation i plante- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet.

Rekreation og sundhed
Skovene er danskernes foretrukne friluftssted. I skovens dybe, stille ro fornemmer vi årstidernes gang og kommer tæt på dyrelivet og planterne. Her kan vi bruge sanserne, hygge os og slappe af eller være aktive med familie og venner. Helt gratis og uden at booke plads i forvejen.

Værdierne bag Folkeskovene
Alle kan bidrage, alle kan være med til at gøre en forskel og alle kan have en god oplevelse. Det handler om, at vi løfter i flok og sammen skaber mest mulig værdi for mennesker, dyr og natur.