Skovtyper

I samarbejde med forskellige professionelle partnere tilbyder Growing Trees Network donation af træer til skovtyperne nedenfor

Skovtyper i Danmark

1. Folkeskov på offentlig jord
Skovene plantes i samarbejde med Naturstyrelsen, kommuner og kirker på jord de stiller til rådighed og til hvem CO2 optaget tilkommer. Se mere her

2. Folkeskov på privat jord
Skovene plantes på private lodsejeres jorde i samarbejde med Peter Kjøngerskov fra Naturplant.
Se mere her

3. Biodiversitetsskov på privat jord
Skovene plantes på private lodsejeres jorde i samarbejde med Peter Kjøngerskov fra Naturplant.
Se mere her

4. Klimaskov på privat jord (CO2 ejerskab)
Klimaskovene plantes på private lodsejeres jorde i samarbejde med Peter Kjøngerskov fra Naturplant. Træernes CO2-optag tilkommer virksomhederne, der donerer træerne. Se mere her

Skovtyper i udlandet til gavn for klimaet og hverdagen for de lokale

5. Balsaskove i Ecuador (CO2 ejerskab)
Her plantes hurtigt-voksende Balsatræer med stort CO2 optag. Balsatræernes CO2-optag tilkommer virksomhederne, der donerer træerne. Balsaskovene plantes i samarbejde med projektansvarlig Søren Hoff Brøndum v. SHBnature & FUNDECOIPA. Se mere her

6. Skove i Bolivia
Her plantes på udpint landbrugsjord, som revitaliseres via skovrejsning. Skovene plantes i samarbejde med den Dansk-Bolivianske organisation New Basics. Se mere her

7. Agroforestry i Kenya
Her plantes Agroforestry-projekter, som udover klimaeffekten også afgiver mad til bønderne og foder til dyr. Projekterne etableres i samarbejde med Seniorer uden Grænser (SuG). Se mere her

Hvorfor mere skov?

Kampen mod global opvarmning
Skove har en vigtig regulerende effekt i forhold til atmosfærens indhold af CO2. En del af den menneskeskabte klimaforandring skyldes, at store skovområder verden over er forsvundet. Træerne binder CO2 fra luften og lagrer den i veddet, som først igen bliver frigivet, når træer afbrændes eller nedbrydes. Ved at plante nye skove lagres en langt større del af atmosfærens CO2, hvorved den globale opvarmning modvirkes.

Se David Attenboroughs video om, hvordan vi genetablerer skove her

Rent drikkevand
I Danmark kan vi sende urenset grundvand som drikkevand til forbrugerne. Det er en ressource, vi skal værne om! Hvert år lukkes adskillige drikkevandsboringer, fordi vandet har for høje koncentrationer af pesticider. Når konventionel landbrugsarealer overgår til skov, stoppes tilførslen af pesticider og næringsstoffer, der kan sive ned og forurene grundvandet.


Plante- og dyreliv
Over halvdelen af danske plante- og dyrearter er knyttet til skoven, hvilket inkluderer mange truede dyrearter. Skove med forskellige træarter og med både unge, gamle og døde træer giver grobund for størst mulig variation i plante- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet.

Rekreation og sundhed
Skovene er danskernes foretrukne friluftssted. I skovens dybe, stille ro fornemmer vi årstidernes gang og kommer tæt på dyrelivet og planterne. Her kan vi bruge sanserne, hygge os og slappe af eller være aktive med familie og venner. Helt gratis og uden at booke plads i forvejen.

Værdierne bag Folkeskovene
Alle kan bidrage, alle kan være med til at gøre en forskel og alle kan have en god oplevelse. Det handler om, at vi løfter i flok og sammen skaber mest mulig værdi for mennesker, dyr og natur.

For mere information, kontakt:
Formand Lars Heiselberg Vang Jensen, tlf: 40 15 35 94  lars@growingtrees.dk
CEO Kim Nielsen, tlf: 31 13 01 03 kim@growingtrees.dk