Søbakke Skovbadeskov ved Tilst

 

Pressemeddelelse d. 28 august:

Gå glad i skovbad i ny folkeskov i Tilst

En ny folkeskov ved Tilst med 30.000 træer og lysåben natur realiseres i samarbejde mellem Aarhus Kommune, Toyota Danmark og Growing Trees Network Global. At skovbade (eller shinrin-yoku, som det japanske skovkoncept også kaldes) bliver det gennemgående tema for den nye skov. 

Torsdag eftermiddag underskrev rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek en kontrakt med Toyota Danmark og Growing Trees Network Global om at rejse en ny folkeskov i Tilst. Skoven bliver placeret nord for Tilst, hvor den vil bidrage med stor menneskelig og naturmæssig værdi og skabe sammenhæng mellem Tilst, Geding Sø, den nye skov ved Geding og videre til Kasted Mose.

 ”Via skovrejsninger som denne binder vi vores naturområder sammen og skaber endnu mere værdi og storslåede naturområder i Aarhus. Jeg er meget taknemmelig over, at Toyota Danmark bakker op om vores ambitioner og rejser en skov i netop vores kommune,” siger Bünyamin Simsek.

Den nye skov får navnet Søbakke Skovbadeskov, som både refererer til placeringen tæt ved højen Søbakke og skovens tema, skovbadning. Konceptet stammer lige som Toyota fra Japan og lægger op til at bruge skoven til terapi og mindfulness.

Flere træer til Tilst
Toyota lancerede en storstilet miljøstrategi tilbage i 2015 kaldet Toyota Miljøudfordring 2050 med ambitiøse målsætninger inden for seks forskellige områder som fx nul CO2-udslip fra nye biler og fra fabrikker og etablering af et fremtidssamfund i harmoni med naturen. Sidstnævnte danner grundlag for Toyotas engagement i rejsningen af den nye folkeskov i Tilst.

”Toyota driver små og store projekter rundt om i verden for at skabe et bedre samfund. Vi var på udkig efter et egnet område til rejsning af ny skov i Danmark og faldt øjeblikkeligt for det charmerende, bakkede naturområde ved Tilst. Det har en helt unik beliggenhed tæt på bymidten af Danmarks næststørste by, hvilket gør, at endnu flere potentielt kan få glæde af skoven,” siger adm. direktør hos Toyota Danmark, Alar Metsson.

For Toyota har det været vigtigt, at projektet både kunne bidrage positivt til klimaet og miljøet og også til befolkningens mentale velvære. Derfor passer det japanske shinrin-yoku tema helt perfekt til den kommende Folkeskov.

Et helt nyt skovkoncept
Søbakke Skovbadeskov bliver den første af sin slags i Danmark. Growing Trees Network Global, som står for koordineringen af Toyota Danmarks bidrag, glæder sig til at introducere danskerne for det helt nye skovkoncept, der vil byde på anderledes og spændende oplevelser.

”Vi er enormt taknemmelige for at Toyota og Aarhus Kommune visionært og sjovt greb ideen om at være med til at skabe et kæmpe skovvelvære fremmende rum, hvor træerne, naturen og vand kan styrke skovgæsternes mentale og fysiske velvære,” siger formand for growing Trees Network Global, Lars Heiselberg Vang Larsen og tilføjer:

”Det geniale er, at vi mennesker kan skovbade og drage glæde af træernes dufte, skønhed, producerede ilt og naturens positive effekt på os - alle steder, hvor der er træer”.

Growing Trees Network Globals erfaring er, at Shinrin-Yoku udover at være stort i Japan også vinder mere og mere indpas i mange andre lande.

 

Kontakt
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, 21 94 72 57
Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network Global, 40 15 35 94
Anders Tystrup, pressechef hos Toyota Danmark, 20 21 23 13

Fakta
Folkeskoven bliver rejst trinvist med ca. 11.000 træer om året i tre år. Skoven ender med et samlet areal på 18 hektar - se skovplanen her.

Aarhus Kommune har som mål at være CO2-neutral i 2030. Et af tiltagene for at nå målet er en fordobling af kommunens skovareal til i alt 8.000 hektar i samme periode.

Growing Trees Network Globals overordnede formål er at rejse nye folkeskove til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion.

Shinrin-yoku eller skovbadning handler om at gå i skoven og opnå et bedre helbred – fysisk og mentalt. Historisk har shinrin-yoku i århundreder været en del af jabansk kultur, men Dr. Qing Lis banebrydende forskning har solidt dokumenteret, at tid med træer (selv hvis du bare indretter dit hjem med planter) virker mod en lang række lidelser og sygdomme – ved at sænke blodtrykket, mindske stress samt øge din energi og forbedre dit immunforsvar. Kilde: Ind i skoven af Dr. Qing Li.