Få tilskud til rejsning af klimaskov som privat lodsejer

Få tilskud til klimaskov

Private lodsejere kan få etableret en klimaskov med et attraktivt tilskud fra Growing Trees Network og vore træ-sponsorer.

Vi har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Naturplant som gennem årtier har hjulpet private lodsejere med at få drømmen om en skov på deres ejendom til at blive til virkelighed.

Hvad er en klimaskov?

Klimaskov er en skov, hvor der er fokus på plantning af træarter der binder ekstra meget CO2 og som i gennemsnit binder mere end en traditionel dansk løvskov ca. 1.200 tons CO2/ha over 100 år. Ligger jorden over grundvandsmagasiner vil skoven, bæredygtigt drevet, være med til at sikre rent drikkevand i fremtiden. Derudover løfter klimaskoven biodiversiteten samt skaber nye levesteder til dyr.

Om tilskuddet

 • Kr. 61.440 + moms pr. ha
 • Minimum 1,5 ha
 • Mulighed for fortsat hektarstøtte (spørg Naturplant!)
 • Ansøgningsfrist: Løbende hele året

Forudsætninger

 • Klimaskoven pålægges fredskovsstatus.
 • Skoven skal drives bæredygtigt jævnfør skovloven.
 • Der skal radrenses de første 2 år.
 • Forsikring mod brand tegnes hos Dansk Plantageforsikring.
 • Ejerskab af CO2 afgives til virksomheden der har doneret træerne.
 • Skal ansøges igennem Naturplant.

Fordele

 • Attraktivt tilskud.
 • Kort behandlingstid af ansøgninger hele året.
 • Mindre bureaukrati og større fleksibilitet.
 • Træerne og en fremtidig gevinst ved bæredygtig tynding tilhører lodsejeren.

Interesseret?
For mere info om ovenstående tilskudsordning kontakt Peter Kjøngerskov hos Naturplant på tlf. 70 20 21 14 eller mail: kontakt@naturplant.dk

Se pressemeddelelse her
Download Naturplant's brochure om konceptet her
Læs mere om træ-sponsorenes del af Klimaskovs-konceptet her