Træsponsor - det får I for donationer via Growing Trees Network

Vi er samarbejdspartneren, motiveret for at gøre en forskel for klimaet til gavn for fremtidige generationer.
Vi byder ind med trædonation, så vidt muligt i overensstemmelse med det enkelte firmas set-up og ønsker.

Vi kommer med ideer:

 • Baseret på værdiskabelse for firmaet, jeres grønne profil og kundernes grønne forventning.
 • Til grøn oplevelsesøkonomi relevant for kunder, partnere, medarbejdere m.fl.
 • Baseret på: Ingen bindende donationsaftaler! Firmaer donerer antal træer der passer dem, så længe det passer dem.

Vi bestræber os på:

 • Enkle løsninger, overkommelige for firmaet at implementere og let kommunikerbar i jeres grønne profil.
 • At firmaet kan præsentere tiltaget på folkelig vis, fx via et åbent certifikat, så I kan udstede det personligt til nye medarbejdere, kunder m.fl. og ved specielle anledninger.
  Se eksempel her

Vi sørger for:

 • V. løbende donationer, at sende en reminder, når I ønsker at donere, så I ikke selv skal huske på det.
 • Opdatering af jeres Folkeskovscertifikat og vores partneroversigt, så det til enhver tid fremgår hvor mange træer I har doneret.
 • At have styr på i hvilke skovrejsningsprojekter træer fra vores donorer er placeret.

 

Folkeskovsprojekter træer kan doneres til

 

Ved at donere træer hjælper I til at:

 • Reducere CO2
 • Beskytte vores rene drikkevand (mest offentlige skovrejsningsprojekter)
 • Skabe nye rekreative områder
 • Skabe nye levesteder for dyr og planter
 • Øge biodiversiteten

Plantning af følgende skovprojekter:

 • Almindelig skov (Folkeskov)
 • Biodiversitetsskov
 • Klimaskov (CO2 ejerskab til fremvisning i frivilligt CO2 regnskab)
 • Forskellige skovprojekter i udlandet
 • Se mere info om skovprojekter her

Plantning af skov på jorde ejet af:

 • Naturstyrelsen
 • Kommuner
 • Kirker
 • Private lodsejere
 • Lokale landsbyer i udlandet

Skovrejsningsprojekter i følgende lande:

 • Danmark
 • Ecuador
 • Bolivia
 • Kenya
 • Uganda

 

Mulighed for at donere på forskellig vis:

 • Engangs-donationer
 • Løbende donationer. Min. 100 træer v. opstart, herefter doneres valgfri antal træer kvartalsvist, halv- el. helårligt, som det passer firmaet bedst.

Donationsmuligheder:

 • Donér træer til en del af en skov:
  Firmaet kan vælge at donere til en
  foretrukken skov, vi har til rådighed. Ved
  intet skovønske, fordeler vi træerne i DK.
 • Donér træer til en hel skov

Eksponering ved forskellige donationer

 

Alle Engangs
min. 200 træer
Løbende: opstart
min. 100 træer
Større
Folkeskovscertifikat m. firmalogo
Indbygge træplantning i ydelser
Adgang til brug af vores logo*
Firma på partneroversigt med link
Omtale på vores SoMe platforme
Evt. case på vores hjemmeside
Fælles pressemeddelelse via Ritzau
Evt. personlig donationsside hos os

* Hvor logoet bruges skal støtteandelen fremgå, fx: x træer er doneret eller x træer / kr. doneres pr. solgt enhed - dette til fordel for gennemsigtigheden for samarbejdet. Sammen med Folkeskovscertifikatet, hvor dato og antal donerede træer fremgår, kan logoet bruges til at profilere firmaets grønne indsats.

Logoet kan bruges 1 år efter sidste donation - herefter er Folkeskovscertifikatet dokumentation for det tidligere samarbejde. Uanset tiden der går mellem donationer, ligges de altid til samlede træer firmaet har doneret gennem tiden og vil fremgå af Folkeskovscertifikatet.

 

Folkeskovsindvielser

Deltagelse i skovindvielser:

Hvor det er muligt afholdes Folkeskovsindvielser i samarbejde med vores partnere. Her kan fremmødte deltage i en hyggelig fejring af skoven, der typisk indvies med et par taler, en fælles skovsang og efterfølgende håndplantning af træer. Plantepinde kan dekoreres fx med navn og sættes ved træerne deltagerne planter. Plantesæson er forår og efterår.

 

 • Ved indvielser af Folkeskove på offentlig jord kan alle deltage. Her kan firmaets ansatte, kunder og samarbejdspartnere inviteres til et festligt og folkeligt event.
 • Ved plantning af skov én virksomhed har doneret alle træerne til, kan en indvielse afholdes specifikt for virksomhedens samarbejdspartnere, ansatte, familier m.fl.

 

Alle donationer:

 • Med alle donationer følger et certifikat, hvor firmaets logo fremgår.
 • Mulighed for at indbygge plantning af træer i jeres produkter/serviceydelser og skabe oplevelsesøkonomi for jeres kunder.

Ved løbende (100 træer) / engangs (200 træer):

 • Adgang til anvendelse af vores logo.
 • Oplistning på vores partnerside med link til firmaets egen hjemmeside.
 • Mulighed for omtale af jeres grønne tiltag på vores platforme; LinkedIn og Facebook.
 • Mulighed for case på vores hjemmeside.

 

Ved større donationer:

 • Mulighed for udsendelse af fælles pressemeddelelse via Ritzau.
 • Mulighed for dedikeret donationsside hos os, hvis I ønsker at give jeres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere den personlige donationsmulighed.