Træsponsor

Det får I for donationer via Growing Trees Network

Ved at donere træer hjælper I til at:

 • Reducere CO2
 • Beskytte vores rene drikkevand (mest offentlige skovrejsningsprojekter)
 • Skabe nye rekreative områder
 • Skabe nye levesteder for dyr og planter
 • Øge biodiversiteten

Plantning af følgende skovprojekter:

 • Almindelig skov (Folkeskov)
 • Biodiversitetsskov
 • Klimaskov (CO2 ejerskab til fremvisning i frivilligt CO2 regnskab)
 • Forskellige skovprojekter i udlandet
 • Se mere info om skovprojekter her

Plantning af skov på jorde ejet af:

 • Naturstyrelsen
 • Kommuner
 • Kirker
 • Private lodsejere
 • Lokale landsbyer i udlandet

Skovrejsningsprojekter i følgende lande:

 • Danmark
 • Kenya
 • Uganda
 • Bolivia
 • Ecuador

Mulighed for at donere på forskellig vis:

 • Engangs-donationer
 • Løbende donationer (kvartalsvis, halv- el. helårligt)

Donationsmuligheder:

 • Donér træer til en del af en skov
 • Donér træer til en hel skov

Eksponering

Alle donationer:

 • Med alle donationer følger et certifikat, hvor firmaets logo fremgår.
 • Mulighed for at indbygge plantning af træer i jeres produkter/serviceydelser og skabe oplevelsesøkonomi for jeres kunder.

Løb.- og engangsdonationer (min. 200 træer):

 • Adgang til anvendelse af vores logo.
 • Oplistning på vores partnerside med link til firmaets egen hjemmeside.
 • Mulighed for omtale af jeres grønne tiltag på vores platforme; LinkedIn og Facebook.
 • Mulighed for case beskrivelse på vores hjemmeside.

Ved større donationer:

 • Mulighed for udsendelse af fælles pressemeddelelse via Ritzau.
 • Mulighed for dedikeret donationsside hos os, hvis I ønsker at give jeres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere den personlige donationsmulighed.

Øvrigt

Deltagelse i skovindvielser:

Hvor det er muligt afholdes Folkeskovsindvielser i samarbejde med vores partnere. Her kan fremmødte deltage i en hyggelig fejring af skoven, der typisk indvies med et par taler, en fælles skovsang og efterfølgende håndplantning af træer. Plantepinde kan dekoreres og sættes ved træerne deltagerne planter. Plantesæson er forår og efterår.

 • Mulighed for, når en skov indvies, at invitere medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere til et festligt og folkeligt event.
 • Ved plantning af en skov én virksomhed har doneret alle træerne til, kan en individuel indvielse afholdes for virksomhedens samarbejdspartnere, ansatte, familier m.fl.

En fleksibel samarbejdspartner med styr på tingene:

 • Kvartalsvis, halv- el. helårlig afregning ved løbende donationer. Vi sender en reminder, når I ønsker at donere, så I ikke selv skal huske på det.
 • Løbende opdatering af Folkeskovscertifikat og partneroversigt, så det til enhver tid fremgår hvor mange træer I har doneret.
 • Vi har styr på i hvilke skovrejsningsprojekter hvert eneste træ fra vore donorer er placeret.
 • Mulighed for åbent certifikat, så I kan udstede et personligt certifikat til nye medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere og ved specielle anledninger. Se eksempel her
 • Ingen bindende donationsaftaler: Firmaer donerer antal træer der passer dem, så længe det passer dem.