Samarbejde mellem Varde Kommune og Growing Trees Network

Skovrejsning på kommunale, kirke og private lodsejeres jorde i Varde Kommune

 

Skoven rummer mange potentialer

Skoven er rum for fordybelse, leg og rekreative aktiviteter. Derudover rummer skoven et potentiale i bekæmpelse af den klima- og diversitetskrise, som vi befinder os i. Træerne binder klimagasser og indgår i en biologisk cyklus, der er fundamentet for mange forskellige dyrearter, men kan også bidrage til at sikre rent grundvand, erstatte flere fossiltunge råmaterialer og fossile brændsler.

Mange har derfor glæde af mere skov. For at gøre det nemt for borgere, foreninger, virksomheder mv. at bidrage til skovrejsning i Varde kommune, samarbejder vi med Growing Trees Network.

Læs mere i brochuren her

Er du lodsejer? Se hvordan du kan få rejst skov på dine arealer her

 

Virksomheder donerer træer via Growing Trees Network Global I/S:

  • Pris pr. træ: 14,40 kr. + moms
  • For donation kontakt os her

Borgere donerer træer via Growing Trees Network Foundation S/I:

Privatpersoner kan få skattefradrag op til kr. 17.700 i 2023.
Pris pr. træ: 18 kr.

Fast månedligt beløb:

Donér fast beløb hver måned øverst på siden her
HUSK: at skrive 'Varde' i kommentarfeltet undervejs i oprettelsen!

Enkelt donation:

  • Donér i shoppen under 'Støt med træer én gang' lidt nede på siden her 
    Bestemt Folkeskov kan vælges undervejs i betalingsforløbet.
  • Donér via MobilePay: 600 088 - bestemt Folkeskov kan tilføjes tekstfeltet.
    Bemærk: donation via dette nummer går kun til skove i Varde Kommune.

Her plantes træerne: