Vi planter sammen

 

Fredag d. 27. oktober vil medarbejdere fra Grundfos, Viborg Kommune og Business Viborg sammen plante træer, der skal blive til nye skove der fremmer biodiversiteten. Vi vil gerne invitere alle virksomheder i Viborg Kommune til at deltage i dette, og vise hvad vi kan udrette i fællesskab.

Hvorfor skov?
Skoven er rum for fordybelse, leg og rekreative aktiviteter. Derudover rummer skoven et potentiale i bekæmpelse af den klima- og diversitetskrise, som vi befinder os i. Over halvdelen af danske plante- og dyrearter er knyttet
til skoven, hvilket inkluderer mange truede dyrearter. Skove med forskellige træarter og med både unge, gamle og døde træer giver grobund for størst mulig variation i plante- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet. Skovene vi planter vil bidrage til:

• Oplagring af CO2 og modvirkning af global opvarmning.
• Sikring af rent drikkevand, når der plantes over vigtige grundvandsmagasiner.
• Mere natur og øget biodiversitet.
• Skabelse af nye rekreative områder.

Hvorfor planter vi selv?
At lade sine medarbejdere komme med til dette eller lignende events, er en fremragende måde at skabe sammenhold og positive oplevelser man kan

samles omkring. Medarbejderfrivillighed har mange fordele, både for virksomheden og for den enkelte medarbejder, der bl.a. inkluderer øget medarbejdermotivation, øget fastholdelsesrate og reduceret stressniveau. Derudover vil deltagelse af mange virksomheder betyde en fantastisk mulighed for at netværke på dagen, give god eksponering til din virksomhed og dine medarbejdere, hvor I kan møde ligesindede virksomheder fra Viborg.

Hvad koster det?

Sammen med vores partner Growing Trees Network er der blevet fastsat én pris per træ: 15,20 DKK + moms. Som virksomhed kan du derfor nemt skrive dig op til forskellige pakker der matcher jeres ambitionsniveau - 1 ha = 4.000 træer:

Antal træer                    Pris + moms
300                                       4.560 DKK
1.000                                  15.200 DKK
2.000                                  30.400 DKK

 

 

 

 

FAQ

Hvad indgår i betalingen til træerne?
Prisen på 15,20 DKK + moms pr. træ dækker:
• Klargøring af jord
• Indkøb af planter
• Tilplantning (ca. 4.000 træer pr. hektar)
• 2 års etableringspleje med garanti for, at træer der ikke overlever de 2 første leveår, erstattes af nye.

Hvem ejer skoven og hvad må de bruge den til?
Skovene forbliver på de nuværende landejers hænder, men klassificeres samtidig som fredet skov, hvilket betyder at arealet skal holdes bevokset med træer.

Hvor meget CO2 absorberer skoven
En gennemsnitlig hektar skov kan med tiden optage 11 tons CO2 årligt. Det tal vil dog være mindre for en biodiversitetsskov. Formålet med vores skovplantning er dog heller ikke primært CO2 optagelse, men også øget biodiversitet, sikring af grundvand, og skabelse af nye rekreative områder. En biodiversitets skov klarer sig på de parametre samlet set markant bedre end en monokulturskov der kun er plantet for at optage CO2.

 

Hvor mange hektar vil der blive plantet?
Det endelige antal hektar er op til antallet af deltagere, og deres donationer. Grundfos har betalt for de første ca. 10 hektarer, men vi håber på at nå det dobbelte eller mere.

Kan jeg bruge skovrejsningen i min virksomheds CO2 regnskab
Nej, det er ikke formålet med denne skovrejsning. Growing Trees Network giver mulighed for at man kan købe denne specifikke slags skov, men det vil skulle arrangeres i et separat event.

Tilmelding
Bestilling af træer og tilmelding til event foretages på: 

Deadline for tilmelding er 1. OKT, men vi ønsker at høre fra jer så hurtigt som muligt, så vi kan sikre det bedst mulige event for alle deltagende. Grundfos har lagt for land og finansieret de første 40.000 træer! Vær med på rejsen og lad os sammen nå 100.000 træer!

SCAN OG TILMELD