HolmrisB8 og kunder planter 5 træer for hver arbejdsplads der etableres for at CO2 neutraliserer denne.

Træer doneret i alt - 107.560:

41.880 træer til Folkeskove i Danmark
8.080 træer til Mad-Folkeskove i Ghana
6.800 til Klimaskov v. Galten
8.000 træer til Klimaskov v. Næstved
20.000 træer til Hyrup Plantage Klimaskov
22.800 træer til Klimaskov ved Glud Vandværk

 

Furnitree

Klimaforandringerne er her. Alle vil gerne gøre en indsats og en forskel.
På mange områder er vi selv en del af løsningen, for hver en handling mod en bæredygtig fremtid, er en handling mod klimaforandringerne.

Hos HOLMRIS B8 ved vi at vi kun kommer i mål med Paris aftalen, hvis vi arbejder i fællesskab. Alle CO2e reducerende tiltag gør en forskel. Hos HOLMRIS B8 har vi mange forskellige handlinger og tiltag hertil.

Et af vores bidrag til opnåelsen af Paris aftalen er, at vi tilbyder Furnitree til vores kunder.

Det betyder kort fortalt at vi tilbyder vores kunder køb af træer, når de køber møbler hos os. Her siger beregningerne lige nu at 1 arbejdsplads (bestående af 1 kontorstol, 1 bord og 1 reol) svarer til den udledning 5 træer absorberer.

Hos HOLMRIS B8 går vi gerne forrest, derfor har vi naturligvis selv købt træer svarende til 420 medarbejdere = 2.100 træer. Vi ønsker at træerne skal gøre en positiv forskel det sted de bliver plantet. Vi køber derfor udelukkende skove der er åbne for offentligheden, så skovene kan benyttes rekreativt.

Vi er stolte over at vi i efteråret 2022 kan sige at vi har bidraget med i alt 82.383 træer med Furnitree konceptet.

Gennem Growing Tree Network har vi en seriøs samarbejdspartner, der sikrer at vores intentioner om at gøre en forskel bliver ført ud i livet.

holmrisb8.com/da

ANDRE CASES

20.000 træer

Læs mere

468 træer

Læs mere

11.741 træer

Læs mere

60.660 træer

Læs mere

13.713 træer

Læs mere

23.100 træer

Læs mere

18.842 træer

Læs mere

28.292 træer

Læs mere

23.410 træer

Læs mere

273.861 træer

Læs mere

51.137 træer

Læs mere

42.054 træer

Læs mere

367.625 træer

Læs mere

30.250 træer

Læs mere

8.250 træer

Læs mere

62.188 træer

Læs mere

87.867 træer

Læs mere

22.500 træer

Læs mere

46.450 træer

Læs mere

1.081.425 træer

Læs mere

3.413 træer

Læs mere

4.171 træer

Læs mere

20.768 træer

Læs mere

192.271 træer

Læs mere