TRÆER OG DE 17 VERDENSMÅL

I 2015 blev verdens ledere enige om 17 mål for en bedre verden i 2030. Disse mål har til formål at stoppe fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne. Med udgangspunkt i målene kan regeringer, virksomheder, civilsamfundet og den brede offentlighed arbejde sammen for en bedre fremtid for alle.

At plante træer og etablere nye skove er det, vi faciliterer ved at gøre det muligt for private, virksomheder, fonde og foreninger at donere træer.

Selv arbejder vi primært med mål nr. 6, 13 og 15 (se nedenfor), men skove har en direkte og indirekte positiv effekt på flere af de øvrige mål.

 

MÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.