Mekoprint A/S planter klimaskov med CO2 ejerskab for løbende at neutralisere deres CO2 udledning.

Træer doneret i alt: 30.250

 

 

 

Mekoprint har plantet 24.000 træer i 2022. Baseret på tal fra Københavns Universitet har Growing Trees Network estimeret at dette neutraliserer over 6.000 tons CO2 udledning med et tidsperspektiv på 40 års sigt og over det dobbelte inden for træernes samlede levetid.

”Vi skal alle tage ansvar for at få vores ressourceforbrug i balance igen. Ved plantning af træer hvert år får Mekoprint effektivt udlignet det sidste CO2 forbrug fra fjernvarme, naturgas og firmatransport, som vi endnu ikke har bedre alternativer til. Sammen med en omlægning af naturgas til varmepumper, installation af egne solceller og brug af vindmøllestrøm bliver vi 100 % CO2 neutrale i 2025. Vi ser dermed træplantning som en naturlig del af den samlede strategi for CO2 neutralisering, som vi kan handle og gøre en forskel nu!”, Anders Kold, CEO Mekoprint A/S

www.mekoprint.dk

ANDRE CASES

468 træer

Læs mere

10.015 træer

Læs mere

60.660 træer

Læs mere

13.713 træer

Læs mere

17.100 træer

Læs mere

18.842 træer

Læs mere

17.594 træer

Læs mere

23.410 træer

Læs mere

273.861 træer

Læs mere

33.137 træer

Læs mere

42.054 træer

Læs mere

274.480 træer

Læs mere

5.450 træer

Læs mere

41.812 træer

Læs mere

59.026 træer

Læs mere

12.500 træer

Læs mere

84.760 træer

Læs mere

46.450 træer

Læs mere

1.081.425 træer

Læs mere

3.413 træer

Læs mere

3.891 træer

Læs mere

20.768 træer

Læs mere

161.750 træer

Læs mere