Robert Bosch A/S - Automotive Aftermarket Norden donerer balsatræer til Ecuador i forbindelse med en SoMe kampagne omkring refabrikerede Startere & Generatorer.

Træer doneret i alt: 13.713

 

For Bosch betyder bæredygtighed at handle på en økonomisk, økologisk og socialt ansvarlig måde. Ved at handle ansvarligt ønsker de at forbedre folks livskvalitet og sikre nuværende og fremtidige generationers eksistensgrundlag.

Bosch har sat ambitiøse mål inden for miljøbeskyttelse. De har arbejdet på at reducere deres økologiske fodaftryk i mange år. Deres særlige fokus ligger på klimaindsats, cirkulær økonomi og flittig brug af vand.

Siden 2020 har Bosch-koncernen med sine mere end 400 lokationer verden over været klimaneutral (scope 1 og 2). Det har et uafhængigt revisionsfirma officielt bekræftet. Men det er ikke alt; Bosch ønsker at udvide klimaindsatsen ud over deres umiddelbare indflydelsessfære og også systematisk reducere upstream- og downstream-emissioner (scope 3), som de sigter mod at reducere med 15 procent inden 2030.

Klimaneutralitet refererer til den energi, der genereres af dem selv, og den mængde, vi køber til fremstilling, udvikling og administration (omfang 1 og 2 af drivhusgasprotokollen, GHG). Det er her, vi direkte kan påvirke reduktionen af ​​drivhusgasser og få stor indflydelse på kort tid. Upstream-emissioner i Bosch-værdikæden vedrører primært indkøbte varer og tjenester, samt logistik. Downstream emissioner er hovedsageligt forårsaget af deres produkter.

Træplantningsinitiativet
I forbindelse med en kampagne på sociale medier vedrørende genfremstilling af startere og generatorer ved at cirkulere de gamle og brugte kerneenheder, har divisionen Automotive Aftermarket i Norden besluttet at plante 13.713 Balsa-træer i Ecuador gennem Growing Trees Network Foundation. Træerne er plantet på nedlagt landbrugsjord hos Shuar-indianerne i ecuadorianske Amazonas. Balsatræ er et meget let, fleksibelt og stærkt materiale, der bruges i f.eks. vindmølleindustrien, yachtbyggeri og andre industrier. Bæredygtigt dyrkede balsatræplantager vil beskytte den oprindelige regnskov mod ødelæggende adfærd ved at begrænse søgning efter og fældning af balsatræer.

Læs mere om Boschs bæredygtige strategi her

ANDRE CASES

20.000 træer

Læs mere

468 træer

Læs mere

11.741 træer

Læs mere

60.660 træer

Læs mere

23.100 træer

Læs mere

18.842 træer

Læs mere

28.292 træer

Læs mere

23.410 træer

Læs mere

273.861 træer

Læs mere

51.137 træer

Læs mere

42.054 træer

Læs mere

367.625 træer

Læs mere

30.250 træer

Læs mere

8.250 træer

Læs mere

62.188 træer

Læs mere

87.867 træer

Læs mere

22.500 træer

Læs mere

107.560 træer

Læs mere

46.450 træer

Læs mere

1.081.425 træer

Læs mere

3.413 træer

Læs mere

4.171 træer

Læs mere

20.768 træer

Læs mere

192.271 træer

Læs mere