Growing Trees Network Foundation om Ecuadoriansk Amazonas

Du kan hjælpe med plantning af hurtigt voksende Balsatræer med stor CO2 optag i Amazonas regnskov i Ecuador.

Balsatræerne optager op til 3 gange mere CO2 end en gennemsnitlig dansk skov:


2.500 plantede Balsatræer på 1 hektar jord optager ca. 40 tons CO2 om året.
4.000 plantede træer i en gennemsnitlig dansk skov optager ca. 10 tons CO2 om året de første år.

Pris pr. Balsatræ uden CO2-ejerskab: 16 kr. momsfrit.

Pris pr. Balsatræ med CO2-ejerskab: 24 kr. momsfrit.

Baggrund

Corona-pandemien i Ecuador og Amazonas har ramt den indfødte
befolkning hårdt. Ud over de helbredmæssige konsekvenser, er
de skrøbelige markeder, som indianerne er en del af, brudt
sammen under pandemien. Turismeerhvervet, som hidtil har
spillet en vigtig rolle for mange landsbyer i Amazonas, er lagt ned,
og afsætningen af traditionelle varer er stærkt reduceret.

De begrænsede økonomiske muligheder stiller den indfødte
befolkning i en desperat situation for at skaffe midler til sundhed,
uddannelse og basale fødevarer, alt imens illegale firmaer søger
at friste indianerne til at sælge deres tømmer eller stjæle det.

Se dronevideo af Balsaskov 6 måneder efter den er plantet her

Se video af Shua indianer fortælle om træ-hjælpens betydning her

Nedenfor ses vores projektansvarlige Søren Hoff Brøndum stå
ved
et balsatræ 6 - 7 måneder gammelt.

Projektets formål

Projekt Wawazonia har til formål at generere indtægter i de indianske samfund gennem investering i bæredygtig produktion af balsatræ (wawa på indiansk). Etablering og pleje af de nye balsaskove giver arbejde i de indianske samfund og gør indianerne i stand til at modstå presset fra illegal tømmerhugst. Med balsaskovene kan det efterspurgte træ produceres på et mindre areal, og behovet for at fælde det i den oprindelige skov fjernes, hvilket kommer den oprindelige urørt regnskov til gode.

Med projektet etableres en indiansk klimafond, der skal iværksætte flere andre bæredygtige aktiviteter i landsbyerne, som turisme, kunsthåndværk, fiskeopdræt o.l. Se landsbyerne i Google Maps:

Arutam
Musap
Chinimptuna

Se landkort over dem og nye landsbyer klar til at plante balsatræer her

Forventede resultater

  • Etablering af 25 hektar/ 50.000 planter (balsaskov) i 3 forskellige Shuarindianske landsbyer.
  • Skabe arbejdspladser i forbindelse med produktion af planter,
    etableringen og drift af plantagerne.
  • Levere bæredygtigt træ til den grønne omstilling (balsatræ bruges i vindmølleindustrien) senest 4 år efter etableringen og opbygge viden omkring bæredygtig skovforvaltning.
  • Reducere udledning af CO2. 1 hektar balsaskov optager 40 tons pr hektar pr år, som kan akkrediteres firmaer.
  • Der oprettes en indiansk klimafond. Der tilgår fonden 1 kr. per træ, der plantes, samt 5 procent af overskuddet fra salget af balsatræ. Fonden støtter også bæredygtige aktiviteter i landsbyerne som økoturisme, kvindegrupper, kunsthåndværk og udvikling og salg af traditionel medicin m.m.

Fakta om Balsa

Balsatræet hedder wawa på shuar og vokser naturligt i regnskoven i Ecuador. På spansk betyder balsa tømmerflåde, da det er let og flyder godt. Balsatræ anvendes på grund af dets lethed og styrke til mange ting: Vindmøller (blade), fly, skibe, biler, blyanter, modelfly, fiskeartikler m.m.

Latinsk navn:   Ochroma pyramidale
Vægtfylde:        150 kg/m3
Højde:               20-30 meter efter 4 år
Diameter:         25-35 cm efter 4 år
Mængde:          150-200 m3 per hektar

Balsatræer i Amazonas, Ecuador med CO2 ejerskab:

Virksomheder kan få retten til CO2 optaget over en 5-årig periode for donerede Balsatræer til Amazonas i Ecuador:

  • 1 Balsatræ optager i alt 80 kg CO2 over 5 år
  • 1 ha med 2.500 Balsatræer optager således over 5 år 200.000 kg CO2 (200 tons)

2.500 donerede træer er med til at frede 3 ha eksisterende regnskov. Dvs. et firma vil få tilføjet det deres certifikat, hvis det over tid runder de 2.500 donerede træer. Virksomheden modtager et certifikat, hvor mængden af CO2-optaget fremgår for deres donerede træer.

Se eksempel på Balsaskovs certifikat her

Pris pr. træ: 24 kr. momsfrit

Balsatræer i Amazonas, Ecuador uden CO2 ejerskab:

2.500 donerede træer er med til at frede 1 ha eksisterende regnskov. Dvs. et firma vil få tilføjet det deres certifikat, hvis det over tid runder de 2.500 donerede træer.

Se eksempel på Balsaskovs Certifikat her

Pris pr. træ: 16 kr. momsfrit

Se projektbrochuren her: Engelsk version / Dansk version (er under opdatering og vil være tilgængelig snarest muligt)