Du kan hjælpe til stort CO2 optag via hurtigt voksende Balsatræer i Ecuador

Balsatræerne i Amazonas optager op til 3 gange mere CO2 end en gennemsnitlig dansk skov:


2.500 plantede Balsatræer på 1 hektar jord optager ca. 40 tons CO2 om året.
4.000 plantede træer i en gennemsnitlig dansk skov optager ca. 10 tons CO2 om året de første år.

Pris pr. Balsatræ uden CO2-ejerskab: 16 kr. momsfrit.
Pris pr. Balsatræ med CO2-ejerskab: 24 kr. momsfrit.

Se vores samarbejdspartner Søren Hoff Brøndums projektevaluering fra Ecuador, marts 2023 her
Læs hans nyhedsbrev om Balsaskovsprojektet, maj 2023 her

Baggrund

Corona-pandemien i Ecuador og Amazonas har ramt den indfødte befolkning hårdt. Ud over de helbredsmæssige konsekvenser, er indianerne også ramt af, at de skrøbelige markeder, som de er en del af, er brudt sammen. Turismeerhvervet, som hidtil har spillet en vigtig rolle for mange landsbyer i Amazonas, er lagt ned, og afsætningen af traditionelle varer er stærkt reduceret.

De begrænsede økonomiske muligheder stiller den indfødte befolkning i en desperat situation for at skaffe midler til sundhed, uddannelse og basale fødevarer, alt imens illegale firmaer søger at friste indianerne til at sælge deres tømmer eller stjæle det.

Video fra Sørens besøg i Ecuador februar 2024

Projektets formål

Projekt Wawazonia har til formål at generere indtægter i de indianske samfund via investering i bæredygtig produktion af balsatræ (wawa på indiansk). Etablering og pleje af de nye balsaskove giver arbejde i de indianske samfund og gør indianerne i stand til at modstå presset fra illegal tømmerhugst. Med balsaskovene kan det efterspurgte træ produceres på et mindre areal og behovet for at fælde det i den oprindelige skov fjernes. Dette kommer den oprindelige urørte regnskov til gode, som dækker 7% af jordens areal og rummer over 60% af verdens biodiversitet.

Med projektet etableres en indiansk klimafond, der skal iværksætte flere andre bæredygtige aktiviteter i landsbyerne, som turisme, kunsthåndværk, fiskeopdræt o.l. Se landsbyerne i Google Maps:

Arutam
Musap
Chinimptuna
Kaapar
Sumac Pakcha
Irshim - se kort over arealet på 5,3 hektar her

Se kort over dem og nye landsbyer klar til at plante balsatræer her

Se dronevideo af Balsaskov 6 måneder efter den er plantet her

Se video af Shua indianer fortælle om træ-hjælpens betydning her

Se projektbrochuren på engelsk her

Billede 1: Projektansvarlig Søren Hoff Brøndum ved et 6 - 7 måneder gammelt balsatræ

Balsatræer i Amazonas, Ecuador med CO2 ejerskab:

Virksomheder kan få retten til CO2 optaget over en 5-årig periode for donerede Balsatræer til Amazonas i Ecuador:

  • 1 Balsatræ optager i alt 80 kg CO2 over 5 år
  • 1 ha med 2.500 Balsatræer optager således over 5 år 200.000 kg CO2 (200 tons)

2.500 donerede træer er med til at frede 3 ha eksisterende regnskov. Dvs. et firma vil få tilføjet det deres certifikat, hvis det over tid runder de 2.500 donerede træer. Virksomheden modtager et certifikat, hvor mængden af CO2-optaget fremgår for deres donerede træer.

Se eksempel på Balsaskovs certifikat her

Pris pr. træ: 24 kr. momsfrit

Balsatræer i Amazonas, Ecuador uden CO2 ejerskab:

2.500 donerede træer er med til at frede 1 ha eksisterende regnskov. Dvs. et firma vil få tilføjet det deres certifikat, hvis det over tid runder de 2.500 donerede træer.

Se eksempel på Balsaskovs Certifikat her

Pris pr. træ: 16 kr. momsfrit

 

Forventede resultater

  • Etablering af 200 hektar Balsaskov i 5 forskellige Shuarindianske landsbyer.
  • Skabe arbejdspladser i forbindelse med produktion af planter,
    etableringen og drift af plantagerne.
  • Levere bæredygtigt træ til den grønne omstilling (balsatræ bruges i vindmølleindustrien) senest 5 år efter etableringen og opbygge viden omkring bæredygtig skovforvaltning.
  • Reducere udledning af CO2. 1 hektar balsaskov optager 40 tons pr hektar pr år, som kan akkrediteres firmaer.
  • Der oprettes en indiansk klimafond. Der tilgår fonden 1 kr. per træ, der plantes, samt 5 procent af overskuddet fra salget af balsatræ. Fonden støtter også bæredygtige aktiviteter i landsbyerne som økoturisme, kvindegrupper, kunsthåndværk og udvikling og salg af traditionel medicin m.m.

Fakta om Balsa

Balsatræet hedder wawa på shuar og vokser naturligt i regnskoven i Ecuador. På spansk betyder balsa tømmerflåde, da det er let og flyder godt. Balsatræ anvendes på grund af dets lethed og styrke til mange ting: Vindmøller (blade), fly, skibe, biler, blyanter, modelfly, fiskeartikler m.m.

Latinsk navn:   Ochroma pyramidale
Vægtfylde:        150 kg/m3
Højde:               20-30 meter efter 4 år
Diameter:         25-35 cm efter 4 år
Mængde:          150-200 m3 per hektar