Virksomhedssponsor - det får I

 • Enkel og implementerbar løsning, der synliggør jeres CSR/ESG indsats.
 • Eksponering og branding af jeres tiltag via vores platform.
 • Inspiration til involvering af kunder, leverandører, partnere og medarbejdere i grøn handling, aktiviteter og skovrejsningsindvielser.
 • Mulighed for dedikeret donationsside eller MobilePay nummer.
 • Mulighed for donation til skovprojekter med og uden CO2 ejerskab i Danmark og udland.
 • Danske samarbejdspartnere med lokal repræsentation på skovprojekter i udlandet.
 • Fleksibilitet og nysgerrighed i forhold til jeres ønsker og behov.
 • Løbende opdatering af jeres Folkeskovscertifikat og vores partneroversigt, så I til enhver tid kan dokumentere, hvor mange træer I har doneret i alt og til hvilke skovrejsningsprojekter.
 • Åbent Folkeskovscertifikat, som kan udstedes personligt til nye medarbejdere, kunder m.fl. og ved specielle anledninger.
  Se eksempel her
 • Ved løbende donationer sendes en reminder op til næste afregning.
 • Ingen bindende donationsaftaler!
  I donerer det antal træer der passer jer, så længe I ønsker.

 

Eksponering og branding

Alle donationer

 • Med alle donationer følger et certifikat, hvor jeres logo fremgår.
 • Mulighed for at indbygge plantning af træer i jeres produkter/serviceydelser og skabe oplevelsesøkonomi for jeres kunder, medarbejdere, leverandører og partnere.
  Se inspiration til hvordan her

Ved løbende (100 træer) / engangs (200 træer)

 • Adgang til anvendelse af vores logo.*
 • Oplistning på vores partnerside med link til jeres hjemmeside.
 • Mulighed for omtale af jeres grønne tiltag på vores platforme; LinkedIn og Facebook.

 

Ved større donationer mulighed for

 • Case på vores hjemmeside.
 • Udsendelse af fælles pressemeddelelse via Ritzau.
 • Dedikeret donationsside eller MobilePay nummer, for den personlige donationsmulighed til jeres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Overblik og muligheder

Hvor

 • Danmark
 • Ecuador
 • Bolivia
 • Kenya
 • Uganda

Lodsejere

 • Naturstyrelsen
 • Kommuner
 • Kirker
 • Private lodsejere
 • Lokale landsbyer i udlandet

Donationstyper

 • Engangs-donationer
 • Løbende donationer
  Min. 100 træer v. opstart, herefter doneres valgfri antal træer kvartalsvist, halv- el. helårligt, som det passer firmaet bedst.

Skovprojekter

 • Folkeskov
 • Biodiversitetsskov
 • Klimaskov med CO2 ejerskab
 • Biodiversitetsskov med CO2 ejerskab
 • Af forskellig type i udlandet
 • Læs om vores skovprojekter her

Donationsomfang

 • Donér træer til en del af en skov
 • Donér alle træerne til en skov
 • Opkøb af jord og plantning af en hel skov

Hjælper

 • CO2 reduktion
 • Beskyttelse af vores rene drikkevand
 • Nye rekreative områder
 • Flere levesteder til dyr og planter
 • Øget biodiversitet
 • Oprindelige folks levevilkår

Folkeskovsindvielser

Hvor det er muligt afholdes Folkeskovsindvielser i samarbejde med vores partnere. Her kan fremmødte deltage i en hyggelig fejring af skoven, der typisk indvies med et par taler, en fælles skovsang og efterfølgende håndplantning af træer. Plantepinde kan dekoreres fx med navn og sættes ved træerne deltagerne planter. Plantesæson er forår og efterår.
En event-oversigt bliver løbende opdateret her

 • Ved indvielser af Folkeskove på offentlig jord kan alle deltage. Her kan firmaets ansatte, kunder og samarbejdspartnere inviteres til et festligt og folkeligt event.
 • Ved plantning af skov én virksomhed har doneret alle træerne til, kan en indvielse afholdes specifikt for virksomhedens samarbejdspartnere, ansatte, familier m.fl.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Hvor logoet bruges skal støtteandelen fremgå. Fx: x træer er doneret eller x træer / kr. doneres pr. solgt enhed - dette for at sikre gennemsigtigheden for samarbejdet. Sammen med Folkeskovscertifikatet, hvor dato og antal donerede træer fremgår, kan logoet bruges til at profilere firmaets grønne indsats.

Logoet kan bruges i op til 1 år efter sidste donation - herefter er Folkeskovscertifikatet dokumentation for det tidligere samarbejde. Uanset tiden der går mellem donationer, ligges de altid til samlede antal træer firmaet har doneret gennem tiden og vil fremgå af Folkeskovscertifikatet.