Vi arver ikke jorden av våre foreldre - vi låner den av våre barn.

Det vi låner av naturen skal vi levere tilbake. Vi kan stolt si at vi etterlever dette mottoet og gir tilbake til naturen gjennom å plante tre i samarbeid med Growing Trees Network. Vi benytter for det meste nordiske tre i våre fabrikker, derfor ser vi på det som vår plikt at også nyplantingen kommer vekst – og dyreliv, klima, vannmiljø og kommende generasjoner her i Norden til gode. Vårt håp er at denne konkrete handling skal inspirere andre aktører til lignende initiativ, for det er bare når vi står sammen, vi på best mulig måte kan ta vare på vår planet.

Å velge en kiste fra Trostrud-Freno er en aktiv handling for miljøet. Våre fabrikker går helt på fornybar energi. Spillmateriell blir til varme, og vi benytter 99% vannbaserte produkter. Vi kjører med egne biler/vogntog for å sikre ett høyt servicenivå til våre kunder, samtidig som vår planlegging skjer med minst mulig påvirkning på miljøet.

Gjennom våre produkter kan mennesker ta avskjed og hedre minnet av sine nære og kjære på den måten de ønsker.

Men industriell produksjon medfører uansett utslipp. Disse utslippene kompenserer vi for, og mer enn det, for å etterleve mottoet – vi låner jorden av våre barn. Vår kompensasjon skjer gjennom planting av trær.

Ett fullt oppvekst tre lagrer opp til 5 tonn karbondioksid. Sånn sett er vår skog den mest dyrbare beskyttelsen vi har for vårt drikkevann. Samtidig er skogen ett livsmiljø for mange dyr og planter, og sikrer derfor biologisk mangfold i vår nordiske natur.

Vil du vite mer om hvordan DU skal kunne bidra, eller er du nysgjerrig på hvordan man regner for å komme fram til bidrag til ett bærekraftig miljø? Klikk på denne lenken, så kan du følge vårt miljøarbeid mer detaljert.

Daglig leder, Øystein Skinstad

Growing Trees Network Global

Om Growing Trees Network Global

Growing Trees Network Global ApS ble startet av oss, Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen.

I 2012 fikk Lars en visjon om at han ville hjelpe med å plante 1 million trær og beskytte det rene drikkevannet vårt! Han tenkte det høyt, og siden har vi jobbet sammen for å få det til.

Nye Folkeskoger er ikke bare bra for klimaet. Plantert over grunnvann er de med på å sikre vårt rene drikkevann, flere leveområder for våre planter og dyreliv, og ikke minst nye områder for friluftsliv.

Verdiene bak konseptet Folkeskov er at alle kan bidra, alle kan bidra til å gjøre en forskjell og alle kan få en god opplevelse. Det handler om å skape verdi for mennesker, dyr og natur sammen.

Modell for å plante Folkskoger
Pris per trevirke: DKK 15,20 + mva
Kommunen / Naturstyrelsens andel: DKK 12,16 kr + mva

Bidraget fra Growing Trees Network Global dekker:

  • Forberedelse av land- og skogplantasjer (ca. 4000 trær per hektar)
  • Anskaffelse og beplantning av trærne
  • 3 års etableringstjeneste, med garanti for at trær som ikke overlever de tre første leveårene blir erstattet av nye.

Etter etablering vil Folkskogerne være underlagt en fredsplikt, som sikrer disse i samsvar med skogloven. Kommunen / Naturstyrelsen har ansvar for planlegging og etablering av skogen og har ansvar for den fremtidige driften.

Non-profit organisasjon
Growing Trees Network Global ApS er en non-profit organisasjon som har det overordnede formålet:

Bygging av nye offentlige skoger på kommunale, statlige eller kirkelige land i Danmark og utlandet for å sikre grunnvannsressurser, klimabeskyttelse og CO2-reduksjon, inkludert:

  • Bygging av offentlige skoger på land som eies av selskaper, organisasjoner og enkeltpersoner med offentlig tilgang og hvor fremtidig vedlikehold sikres gjennom avtaler med kommunen eller staten.
  • Bygging av nye skoger på kommunalt eller statlig land for grønnere Danmark, klimabeskyttelse og karbondioksidreduksjon.
  • Gi økonomisk støtte til kommunale og statlige landerverv i områder med spesielle drikkevannsinteresser for raskere oppføring av verneverdige skoger.
  • Reise av skog utenfor Danmark, hovedsakelig i tropiske og subtropiske land - enten gjennom egne skogforvaltningsprosjekter eller i samarbeid med andre skogorganisasjoner / frivillige organisasjoner.

Antall donerte trær: 58.022