Den svenske kistefabrik Fredahl Rydéns donerer træer til CO2 reducering af deres kisteproduktion.

Træer doneret i alt: 59.026

Fredahlrydens.se

Vi ärver inte jorden av våra förfäder – vi lånar den av våra barn.

Det vi lånar av naturen ska vi lämna tillbaka. Vi kan stolt säga att vi efterlever denna devis och ger tillbaka till naturen genom att plantera träd i samarbete med Growing Trees Network. Eftersom vi använder oss av till största del nordiskt trä i våra fabriker ser vi det som vår plikt att också nyplanteringen till förmån för växt- och djurliv, klimatet, vattenmiljön och kommande generationer också sker här i Norden. Vår förhoppning är att denna konkreta handling ska inspirera andra aktörer till liknande initiativ för det är bara när vi står tillsammans som vi kan ta hand om vår planet.

Læs mere om Fredahl Rydéns grønne tiltag her

ANDRE CASES

10.015 træer

Læs mere

60.660 træer

Læs mere

13.713 træer

Læs mere

17.100 træer

Læs mere

12.842 træer

Læs mere

17.594 træer

Læs mere

23.410 træer

Læs mere

273.861 træer

Læs mere

33.137 træer

Læs mere

42.054 træer

Læs mere

274.480 træer

Læs mere

30.250 træer

Læs mere

4.700 træer

Læs mere

41.812 træer

Læs mere

12.500 træer

Læs mere

84.760 træer

Læs mere

46.450 træer

Læs mere

1.081.425 træer

Læs mere

3.413 træer

Læs mere

3.891 træer

Læs mere

14.568 træer

Læs mere

161.750 træer

Læs mere