Den svenske kistefabrik Fredahl Rydéns donerer træer til CO2 reducering af deres kisteproduktion.

Træer doneret i alt: 26.603

Fredahlrydens.se

Vi ärver inte jorden av våra förfäder – vi lånar den av våra barn.

Det vi lånar av naturen ska vi lämna tillbaka. Vi kan stolt säga att vi efterlever denna devis och ger tillbaka till naturen genom att plantera träd i samarbete med Growing Trees Network. Eftersom vi använder oss av till största del nordiskt trä i våra fabriker ser vi det som vår plikt att också nyplanteringen till förmån för växt- och djurliv, klimatet, vattenmiljön och kommande generationer också sker här i Norden. Vår förhoppning är att denna konkreta handling ska inspirera andra aktörer till liknande initiativ för det är bara när vi står tillsammans som vi kan ta hand om vår planet.

Læs mere om Fredahl Rydéns grønne tiltag her

ANDRE CASES

7.500 træer

Læs mere

7.888 træer

Læs mere

23.410 træer

Læs mere

74.000 træer

Læs mere

19.137 træer

Læs mere

37.525 træer

Læs mere

128.500 træer

Læs mere

12.000 træer

Læs mere

3.093 træer

Læs mere

17.500 træer

Læs mere

17.286 træer

Læs mere

10.000 træer

Læs mere

54.760 træer

Læs mere

33.000 træer

Læs mere

1.081.425 træer

Læs mere

2.126 træer

Læs mere

3.635 træer

Læs mere

8.568 træer

Læs mere

135.299 træer

Læs mere