Den svenske kistefabrik Fredahl Rydéns donerer træer til CO2 reducering af deres kisteproduktion.

Træer doneret i alt: 15.967

Fredahlrydens.se

Vi ärver inte jorden av våra förfäder – vi lånar den av våra barn.

Det vi lånar av naturen ska vi lämna tillbaka. Vi kan stolt säga att vi efterlever denna devis och ger tillbaka till naturen genom att plantera träd i samarbete med Growing Trees Network. Eftersom vi använder oss av till största del nordiskt trä i våra fabriker ser vi det som vår plikt att också nyplanteringen till förmån för växt- och djurliv, klimatet, vattenmiljön och kommande generationer också sker här i Norden. Vår förhoppning är att denna konkreta handling ska inspirera andra aktörer till liknande initiativ för det är bara när vi står tillsammans som vi kan ta hand om vår planet.

Læs mere om Fredahl Rydéns grønne tiltag her

ANDRE CASES

24.648 træer

Læs mere

23.410 træer

Læs mere

Træer på vej…

Læs mere

10.110 træer

Læs mere

16.667 træer

Læs mere

Træer på vej…

Læs mere

6.000 træer

Læs mere

2.058 træer

Læs mere

12.500 træer

Læs mere

10.219 træer

Læs mere

10.000 træer

Læs mere

30.080 træer

Læs mere

33.000 træer

Læs mere

1.081.425 træer

Læs mere

800 træer

Læs mere

1.370 træer

Læs mere

3.635 træer

Læs mere

5.988 træer

Læs mere

5.400 træer

Læs mere

116.167 træer

Læs mere