Den svenske kistefabrik Fredahl Rydéns donerer træer til CO2 reducering af deres kisteproduktion.

Træer doneret i alt: 43.197

Fredahlrydens.se

Vi ärver inte jorden av våra förfäder – vi lånar den av våra barn.

Det vi lånar av naturen ska vi lämna tillbaka. Vi kan stolt säga att vi efterlever denna devis och ger tillbaka till naturen genom att plantera träd i samarbete med Growing Trees Network. Eftersom vi använder oss av till största del nordiskt trä i våra fabriker ser vi det som vår plikt att också nyplanteringen till förmån för växt- och djurliv, klimatet, vattenmiljön och kommande generationer också sker här i Norden. Vår förhoppning är att denna konkreta handling ska inspirera andra aktörer till liknande initiativ för det är bara när vi står tillsammans som vi kan ta hand om vår planet.

Læs mere om Fredahl Rydéns grønne tiltag her

ANDRE CASES

60.660 træer

Læs mere

9.063 træer

Læs mere

7.500 træer

Læs mere

12.842 træer

Læs mere

12.669 træer

Læs mere

23.410 træer

Læs mere

254.000 træer

Læs mere

29.192 træer

Læs mere

42.054 træer

Læs mere

215.680 træer

Læs mere

12.000 træer

Læs mere

4.130 træer

Læs mere

27.500 træer

Læs mere

29.480 træer

Læs mere

12.500 træer

Læs mere

64.760 træer

Læs mere

46.450 træer

Læs mere

1.081.425 træer

Læs mere

2.126 træer

Læs mere

3.635 træer

Læs mere

14.568 træer

Læs mere

148.969 træer

Læs mere