Den svenske kistefabrik Fredahl Rydéns donerer træer til CO2 reducering af deres kisteproduktion.

Træer doneret i alt: 87.867

Fredahlrydens.se

Vi ärver inte jorden av våra förfäder – vi lånar den av våra barn.

Det vi lånar av naturen ska vi lämna tillbaka. Vi kan stolt säga att vi efterlever denna devis och ger tillbaka till naturen genom att plantera träd i samarbete med Growing Trees Network. Eftersom vi använder oss av till största del nordiskt trä i våra fabriker ser vi det som vår plikt att också nyplanteringen till förmån för växt- och djurliv, klimatet, vattenmiljön och kommande generationer också sker här i Norden. Vår förhoppning är att denna konkreta handling ska inspirera andra aktörer till liknande initiativ för det är bara när vi står tillsammans som vi kan ta hand om vår planet.

Læs mere om Fredahl Rydéns grønne tiltag her

ANDRE CASES

20.000 træer

Læs mere

468 træer

Læs mere

11.741 træer

Læs mere

60.660 træer

Læs mere

13.713 træer

Læs mere

23.100 træer

Læs mere

18.842 træer

Læs mere

28.292 træer

Læs mere

23.410 træer

Læs mere

273.861 træer

Læs mere

51.137 træer

Læs mere

42.054 træer

Læs mere

367.625 træer

Læs mere

30.250 træer

Læs mere

8.250 træer

Læs mere

62.188 træer

Læs mere

22.500 træer

Læs mere

107.560 træer

Læs mere

46.450 træer

Læs mere

1.081.425 træer

Læs mere

3.413 træer

Læs mere

4.171 træer

Læs mere

20.768 træer

Læs mere

192.271 træer

Læs mere