Kistefabrikanterne danske Tommerup Heilskov, svenske Fredahl
Rydéns og norske Trostrud Freno planter træer for CO2 reduktion.

Tommerup Heilskov

Fredahl Rydéns

Trostrud Freno

 

 

Vi låner vores børns jord

Det, vi låner af naturen, skal vi returnere. Vi kan med stolthed sige, at vi efterlever dette motto og giver tilbage til naturen ved at plante træer i samarbejde med Growing Trees Network. Fordi vi mest bruger nordisk træ på vores fabrikker, ser vi det som vores pligt at deltage i skovrejsningsprojekter her i Norden til gavn for plante- og dyrelivet, klimaet, grundvandsmagasinerne og kommende generationer.

Sammen kan vi passe på vores planet.

At vælge en kiste fra danske Tommerup Heilskov, norske Trostrud Freno eller svenske Fredahl Rydéns er en aktiv handling for miljøet. Vores fabrikker kører helt på vedvarende energi. Affaldsmateriale bliver til varme, og vi bruger 99% vandbaserede farver. Vi kører vores egne biler for at sikre et højt niveau af kundeservice samtidig med, at vores planlægning sker med minimal miljøbelastning for øje. Vi har også udviklet genbrugsemballage. Gennem vores produkter kan folk sige farvel og ære mindet om deres kære, som de vil. Men industriel fremstilling fører uundgåeligt til emissioner. Denne udledning kompenserer vi for, også for at overholde mottoet - vi låner jorden af ​​vores børn.

Vores kompensation sker ved at donere træer.

Træer lagrer CO2 og plantet oven på grundvandsreservoirer er skove den mest effektive beskyttelse af vores drikkevand.

Samtidig er skoven levested for mange dyre- og plantearter og sikrer dermed biologisk mangfoldighed i vores nordiske natur.

Vi er så glade for, at vi - sammen med vores kunder - kan yde et bidrag til en bæredygtig fremtid.

ANDRE CASES

60.660 træer

Læs mere

9.063 træer

Læs mere

7.500 træer

Læs mere

12.842 træer

Læs mere

12.669 træer

Læs mere

23.410 træer

Læs mere

254.000 træer

Læs mere

29.192 træer

Læs mere

42.054 træer

Læs mere

215.680 træer

Læs mere

12.000 træer

Læs mere

4.130 træer

Læs mere

27.500 træer

Læs mere

29.480 træer

Læs mere

43.197 træer

Læs mere

12.500 træer

Læs mere

64.760 træer

Læs mere

46.450 træer

Læs mere

1.081.425 træer

Læs mere

2.126 træer

Læs mere

3.635 træer

Læs mere

14.568 træer

Læs mere

148.969 træer

Læs mere