Growing Trees Network Foundation om Bolivia, 2021 - 2022

Du kan hjælpe med plantning af nye skove i Bolivia.

Pris pr. træ: 16 kr. momsfrit.

Skovrejsningsprojekter i Bolivia

Skovrejsningsprojekter i Bolivia giver vores donorer mulighed for at gøre en stor lokal forskel via etablering af skov på udpint landbrugsjord. Derudover skaber donerede træer lokale jobs samt yder hjælp til at genskabe biodiversiteten.

  • Virksomhederne donerer en hel skov/eller en del af skovene.
  • Privatpersoner donerer via shoppen et antal træer som plantes sammen med andre kunders donerede træer.

Se området i Google Maps her
Se eksempel på certifikat her

Hvordan plantes jeres donerede træer?

I Bolivia samarbejder vi med New Basics, en dansk-boliviansk virksomhed, der gennem samarbejder med lokale virksomheder og organisationer skaber langsigtede skovrejsningsløsninger, der er både økonomisk og klimamæssigt bæredygtige.

Organisationen Swisscontact sikrer de nødvendige vand-ressoucer for at skovrejsningerne kan lykkes. Skovene realiseres i balance med den lokale struktur, kultur og natur i det centrale Sydamerika. For eksempel vælges samme træsorter som i de oprindelige skove i området.

Området

Altiplano er verdens næststørste højslette. Den er 7 gange større end Danmark, ca. 300.000 km2, beliggende i ca. 3500-4800 meters højde i det centrale Sydamerika. Et enormt område, uden skove, og stort set uden træer.

Klimaet er barskt, og højden og 6 måneders tørketid hvert år bevirker, at der ikke tidligere har været vellykkede skovrejsningsforsøg i området. Samtidigt har mere end 3000 års in­ten­siv landbrugsdrift sammen med klimaændringer i store områder gjort jorden ufrugtbar.
Det er fx mange steder ikke mere muligt at dyrke grøntsager bortset fra løg, og de fleste steder ligger jordkvaliteten i dag et sted mellem ”sandet” og ”ørkenagtig”, næsten uden biologisk materiale.

Befolkningen i området er alle af oprindelige folkeslag, der formodes at have boet i området i 3500 år eller mere.

Skove

I dette enorme område uden skove, er nye skove meget velkomne. Skove er den eneste måde, hvorpå jordens frugtbarhed kan genskabes. Skove er velkomne hos befolkningen, netop fordi der ingen skove er i området, og fordi de kan mildne det forblæste klima og skabe en venligere natur, og gennem jordforbedringen et bedre levegrundlag for den næste generation.

Set i globalt perspektiv er Altiplano et godt sted at plante skove. Der er rigeligt plads, idet der med den nuvæ­rende jordkvalitet og det nuværende klima kun kan dyrkes fødevarer på omkring 10-20 % af det enorme område. Da den naturlige plantevækst er yderst begrænset og sjælden overstiger 20 centimeters højde, fortrænges hverken CO2 bærende natur eller fødevareproduktion af nye skove. Skove her vil være godt for naturen, for menneskene, for biodiversiteten, og for klimaet.

Billede 4:

Besøg på testplantning ved hovedvejen på Altiplano. Det lokale samfund sørger for plantning og vedlige­hold, og bonden her og hans familie har ansvaret for 70 træer. De modtager af deres lokalsamfund en lille bonus for hvert overlevende træ og glæder sig over, at skovene på sigt også vil give børn nye områder at lege i. Foto: Ariel Miranda, september 2021

Samarbejder skaber muligheden

Hidtil har der ikke været vellykket skovrejsning i dette enorme område. Derfor har vi med stor interesse haft en tæt kontakt til NGO´en Swiss­contact, der for nogle år siden begyndte at foretage systematiske test­plantninger i området.

I samarbejde med lokale myndigheder, lokale samfund, og landets bedste skovteknikere har man efterprøvet de optimale omstændigheder for skov­rejsning i området, og har skabt en systematik, der over tre år og under de rigtige forudsætninger giver overlevelsesprocenter på 70-99%. Derfor samar­bejder vi tæt med Swisscontact, der er lokal koordinator på skovrejsningen, sammen med virksomheden New Basics, der har medarbejdere både i Danmark og i Bolivia.

Visionen er at kombinere Swisscontact´s enestående erfaringer og lokalbefolkningens entusiasme med danske interesser i og viden om skovrejsning, og dermed for første gang nogensinde rejse skove i et af verdens største skovløse områder med skovpotentiale.

På sigt er det vores håb at kunne tilbyde vores skov og dyre-elskende kunder at hjælpe med tilplantning af store trope- eller regnskove i Santa Cruz regionen i Bolivia. Når nye skove grænser op til oprindelig Trope-regnskov, kommer der hurtigt en indvandring af oprindelige dyrearter som fx papegøjer, bæltedyr og dovendyr.