Folkeskov på privatjord

Folkeskove plantet på privatjord projekteres og etableres af vores samarbejdspartner Naturplant,
der har mange års erfaring med at hjælpe private lodsejere med at realisere deres skovønsker.

 

Om Folkeskove
Folkeskove rejses med træer doneret af borgere, virksomheder, organisationer, fonde mm. Folkeskovene bidrager bl.a. til:

  • Oplagring af CO2 og modvirkning af global opvarmning.
  • Sikring af rent drikkevand, når der plantes over vigtige grundvandsmagasiner.
  • Mere natur og øget biodiversitet.
  • Skabelse af nye rekreative områder.

Donationerne finansierer:

  • Klargøring af jord
  • Indkøb af planter
  • Tilplantning (ca. 4.000 træer pr. hektar)
  • 2 års etableringspleje med garanti for, at træer der ikke overlever de 2 første leveår, erstattes af nye.

Folkeskovene pålægges fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven.

Anlæggelse af Folkeskove på privatjord
Planlægning og anlæggelse af en Folkeskov plantet på privatjord står vores samarbejdspartner Naturplant for og efter de 2 års etableringspleje, har lodsejeren ansvaret for den fremtidige pleje.

Doner træerne til en hel Folkeskov
Fra blot 86.400 kr. + moms er det muligt at donere alle træerne til en skov på 1,5 ha eller større.

Doner jeres ønskede antal træer til en Folkeskov
Vi har Folkeskove åbne for donation, hvor forskellige virksomheders ønskede antal træer kan doneres til.

Pris pr. træ doneret til Folkeskove på privatjord:

14,40 kr. + moms

Læs mere om private lodsejeres del af Folkeskovs-konceptet her
Se eksempel på certifikat her