Folkeskov på privatjord

Folkeskove plantet på privatjord projekteres og etableres af vores samarbejdspartner Naturplant,
der har mange års erfaring med at hjælpe private lodsejere med at realisere deres skovønsker.

 

Om Folkeskove
Folkeskove rejses med træer doneret af borgere, virksomheder, organisationer, fonde mm. Folkeskovene bidrager bl.a. til:

  • Oplagring af CO2 og modvirkning af global opvarmning.
  • Sikring af rent drikkevand, når der plantes over vigtige grundvandsmagasiner.
  • Mere natur og øget biodiversitet.
  • Skabelse af nye rekreative områder.

Donationerne giver tilskud til:

  • Klargøring af jord og indkøb af planter.
  • Tilplantning af op til 4.000 træer pr. hektar på arealer, hvor der plantes træer. Herudover kan skovene indeholde stier, søer og grønne arealer.
  • Hegning rundt om skoven i de første år. Et krav som sikrer, at de donerede træer ikke spises af vildtet.
  • 2 års etableringspleje der sikrer, at træerne får de bedst mulige vækstbetingelser.

Folkeskovene pålægges fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven.

Anlæggelse af Folkeskove på privatjord
Planlægning og anlæggelse af en Folkeskov plantet på privatjord står vores samarbejdspartner Naturplant for og efter de første 2 års etablering og pleje, har lodsejeren ansvaret for den fremtidige pleje.

Doner træerne til en hel Folkeskov
Fra blot 91.200 kr. + moms er det muligt at donere alle træerne til en skov på 1,5 ha eller større.

Doner jeres ønskede antal træer til en Folkeskov
Vi har Folkeskove åbne for donation, hvor forskellige virksomheders ønskede antal træer kan doneres til.

Pris pr. træ doneret til Folkeskove på privatjord:

15,20 kr. + moms

Læs mere om private lodsejeres del af Folkeskovs-konceptet her

Se eksempel på certifikat her