Mere biodiversitet og skov!

Hedensted Kommune, Growing Trees Network og Naturplant er gået sammen om at skabe mere biodiversitet og skov.

 

Målet i Hedensted Kommunes Klimaplan lyder på 830 ha ny skov i 2030. Dette ambitiøse mål kan kun opnås, hvis alle i kommunen træder til og bidrager. Og det er her du kan gøre en forskel. Som lodsejer ved at lægge jord til de kommende skove, eller som privatperson / virksomhed ved at donere træerne der skal plantes i disse.

Skovene
Fælles for skovene er, at de alle plantes på privat jord og bliver fredsskov.

 1. Folkeskov: Jordejer involveres i designfasen og tilkommer CO2-optaget, samt fremtidig skovdrift og eventuelt jagt.
 2. Biodiversitetsskov: Udelukkende hjemmehørende arter med fokus på at styrke biodiversiteten samt områdets eksisterende dyre- og planteliv. Jordejeren kan vælge, hvor stort et areal, der ønskes til selvsåede træer.
 3. Klimaskov: Fokus på rejsning af træarter, der binder særligt meget CO2 (op til 15 tons/CO2/år). Jordejer involveres i designfasen og er ansvarlig for fremtidig skovdrift. CO2-optaget tilkommer donerende virksomheder mv.

Til lodsejer
Ejer du jord og er interesseret i at få rejst skov? Her er hvad vi tilbyder:

 • Attraktivt tilskud.
 • Kort behandlingstid af ansøgninger hele året.
 • Mindre bureaukrati og større fleksibilitet.
 • Træerne og en fremtidig gevinst ved bæredygtig tynding tilhører lodsejeren.
 • Arealer fra 1,5 hektar og op.
 • Mulighed for fortsat hektarstøtte.

Yderligere info til lodsejer: her

For mere information, kontakt:
Peter Kjøngerskov v. Naturplant: tlf. 70 20 21 14 el. email: kontakt@naturplant.dk

Presse om samarbejdet:
Træ & Møbelindustri: Hedensted Kommune indgår nyt samarbejde
Pressemeddelelse, Hedensted Kommune
Pressemeddelelse, Growing Trees Network
Vafo.dk: 1160 fodboldbaner med nye træer frem mod 2030
Dansk-byudvikling.dk: Jysk kommune planter millioner af træer
TVsyd.dk: Kommune vil plante millioner af træer på privat grund
Hsfo.dk: 1160 fodboldbaner med nye træer frem mod 2030

For træsponsor
Nedenstående virksomheder har allerede valgt at støtte op om visionen:

Virksomhed Antal træer
WorkDigital ApS 200
En af vores eksisterende sponsorer har allerede budt ind med træer til en Klimaskov hvis der kan findes en lodsejer med et areal på 5 ha. Vi skal nok senere afsløre hvem der er tale om! 20.000

Alle donationer er vigtige. Skal I være de næste på listen?

Det får I

 • Growing Trees Networks logo til profilering af virksomhedens grønne tiltag
 • Skovcertifikat med logo som dokumentation for bidrag
 • Mulighed for håndplantning af træer ved skovindvielser
 • Oplistning her på siden med link til jeres hjemmeside
 • Omtale på SoMe; Facebook og LinkedIn
 • Oplistning på vores partnerliste ved donation af min. 300 træer

Pris pr. træ (ex moms)

Folkeskov kr. 15,20
Biodiversitetsskov kr. 15,20
Klimaskov (med CO2 ejerskab) kr. 20,00

Hvordan?
Send en mail med antal træer og hvilken skovtype/projekt der ønskes doneret til Hedensted Kommune, virksomhedens adresse, CVR nr. og logo til: faktura@growingtrees.dk

Yderligere info til træsponsor: her

Ved spørgsmål, kontakt Growing Trees Network
Direktør Lars Heiselberg Vang Jensen på
4015 3594 eller e-mail: lars@growingtrees.dk

CEO Kim Nielsen på
3113 0103 eller e-mail: kim@growingtrees.dk